!! POZOR !!

!!! vnořený script !!!

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

KURZY VYPSANÉ V ROCE 2024

16. 05. 2024 – Novinky v technologiích pro energetiku (Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.)
Komentované novinky – zajímavosti – historické poznámky publikované za poslední rok na sociální síti X. Jedná se o výběr, kterým zpestřuji studentům přednášky v předmětech Lopatkové stroje a Turbíny a turbokompresory, aby měli přehled o nejbližší budoucnosti oboru. Tweety jsou dostupné na účtu https://twitter.com/jiri_skorpik

17. 05. 2024 – Zdroje energie pro moderní energetiku (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)
Primární a druhotné zdroje energie, zemní plyn, distribuce, skladování a užití zemního plynu, CNG, zkapalněný zemní plyn, syntézní výroby metanu, skladování v hydrátech, používané technologie energetických centrál, obnovitelné zdroje energie, vodík, palivové články, reforming, metanizace, akumulace energie, systémy power to gas, trendy a výhledy v energetickém mixu ČR.

23. 05. 2024 – Vznik tlakových ztrát při proudění tekutiny a jejich výpočet (Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.)
Seznámení s mechanismem vzniku tlakové ztráty při proudění tekutin, jak v hladkých kanálech a potrubí, tak i ventilech a dalších typech armatur (tzv. ztráty místními odpory). Nově je také zařazena predikce zanesení potrubí. Probrány budou také případy stlačitelného i nestlačitelného proudění v tryskách (zužujících se kanálech) a difuzorech (rozšiřujících se kanálech). Výklad bude doplněn příklady výpočtů tlakové ztráty.

24. 05. 2024 - Parní turbíny – zajímavosti z konstrukce a provozu (doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.)
Historie a dělení tepelných strojů. Konstrukce turbín, unifikace, retrofity. Zkušenosti z provozu, najíždění turbín, poruchy a havárie.

30. 05. 2024 - Teplárenství a elektroenergetika v ČR (Ing. Petr Kracík, Ph.D.)
Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv a teplárenské ukazatele. Popis základních typů technologií využívaných v energetických provozech pro výrobu elektřiny nebo tepla. Možnosti využití odpadního tepla.

31. 05. 2024 – Tepelná čerpadla, dálkové chlazení, trigenerace (doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.)
Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu. Centrály s aktivním dochlazováním spalin.

06. 06. 2024 - Kotle pro domovní vytápění (biomasa, uhlí, zemní plyn, elektrokotle) (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)
Základní principy malých spotřebičů na zemní plyn, vlastnosti plynu a spalin, druhy kotlů, kondenzační kotle, regulace, závady. Součástí kurzu je návštěva laboratoří, seznámení se základními částmi kotle, měření a identifikace běžných závad.

07. 06. 2024 - Spalování, kotle a emise (doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.)
V rámci kurzu se seznámíte se základy spalování tuhých a plynných paliv a s dopady spalování na životní prostředí (včetně emisí CO2). Projdeme druhy paliv a jejich vlastnosti ve vztahu k provozování kotlů, trošku teorie základů spalování, popis, principy a hodnocení různých typů spalovacích zařízení. Nedílnou součástí kurzu bude přehled vznikajících emisí, jejich dopad na životní prostředí a možnosti, jak tyto emise minimalizovat. Zvláštní část bude věnována problematice emisí CO2 (záchyt a využití).

13. 06. 2024 - Energetické využití biomasy, Spalovny (Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.)
Vlastnosti biomasy, potenciál biomasy, mechanická úprava biomasy, zplyňování biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441. Kurzy probíhají vždy od 9:00 – 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení.

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1700 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě registrace minimálního počtu účastníků.

REGISTRACE A PLATBA

V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou registraci a zaslat ji společně s objednávkou nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu na e-mail: Klara.Havelka@vut.cz. Nejpozději 7 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu.

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na eu.fme.vutbr.cz/studuj-na-eu-kurzy-czv-udrzitelna-energetika.

Pro další informace pište na Klara.Havelka@vut.cz nebo volejte 541 142 590 Klára Havelka.