Pokyny pro studenty k SZZ, kteří ji vykonávají na Odboru energetického inženýrství

 • Všichni byste měli v systému vidět čas, místo a komisi ke SZZ – kdo ne, ozvěte se Ing. Veronice Kusníkové !ASAP!
 • V rámci komise byste měli vidět i tajemnici nebo tajemníka, kteří jsou pro Vás v den SZZ osobami, se kterými budete řešit aktuálnost svých prezentací i případné další organizační záležitosti kolem SZZ.
 • Prezentace k obhajobám závěrečných prací je před odevzdáním dobré si vyzkoušet v místnosti, kde budete SZZ absolvovat. Především je třeba zjistit, zda je prezentace technicky v pořádku a lze ji v dané místnosti bez problémů přehrát. Po vyzkoušení předáte prezentaci tajemníkům. Pro tento účel jsme vyhradili dva časy:
 • Studentky a studenti navazujícího magisterského studia – přijďte 13. 6. 2022 mezi 9 a 11 hodinou. Budou pro vás otevřeny ty správné místnosti (A1/1441 a A1/1445) a budou vám k dispozici vaši tajemníci a tajemnice.
 • Studentky a studenti bakalářských studijních programů – přijďte 20. 6. 2022 mezi 9 a 11 hodinou, budou pro vás otevřeny ty správné místnosti (A1/1441 a A1/1445) a budou vám k dispozici vaši tajemníci.
 • Prezentace k SZZ je nejlepší mít ve formátech *.ppt, *.pptx, v nejhorším případě v *.pdf.
 • Pokud naznáte, že potřebujete něco v prezentaci změnit, zašlete tajemníkům novou verzi. Nejpozději však do 6:00 ráno v den vaší státnice.
 • Občerstvení komisí letos zajišťuje sekretariát, nic řešit nemusíte.
 • V samotný den SZZ přijďte cca o 30 minut dříve pro případ, že by komise byly rychlejší.
 • Počítejte s tím, že na konci každého dne (tedy cca kolem 14 hodiny, B-EPP kolem 16:30) bude souhrnné zakončení dne, kde byste měli být všichni z dané komise. Dozvíte se známky a rozloučíme se s vámi.
 • Pokud se v den státnic něco pokazí (doprava, nemoc) volejte  Ing. Veronice Kusníkové  (541 142 590) a informujte ji, ať víme, co s vámi je.

V případě nejasností pište, volejte doc. Ing. Markovi Balášovi, Ph.D. – nejlépe tento týden, ať vše v klidu vyřešíme.
Státní závěrečná zkouška magisterského oboru Energetické inženýrství:

Dne 14. 6. 2022 budou zasedat:
Zkušební komise č. 47 (místnost A1/1441):
 
Předseda:
    doc. Ing. Zdeněk SKÁLA, CSc.
 
Místopředseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Alojz BOKO
    Ing. Pavel KŘEMÍNSKÝ
    prof. Ing. Jan HRDLIČKA, Ph.D.
    Ing. Pavel MILČÁK
 
Tajemník:

 

Zkušební komise č. 48 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Ladislav ŠNAJDÁREK, Ph.D.
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    Ing. Přemysl KOHOUT, MBA.
 
Tajemník:

 

Dne 15. 6. 2021 budou zasedat:
Zkušební komise č. 49 (místnost A1/1441):
 
Předseda:
    doc. Ing. Jan FIEDLER, Dr.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Pavel SEDLÁK
    Ing. Pavel NEŠPOR
    Ing. Tomáš FLIMEL
    Ing. Ladislav ŠNAJDÁREK, Ph.D.
 
Tajemník:

 

Zkušební komise č. 53 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Milan KOŘISTA, Ph.D.
    Ing. Tomáš CAHA
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    Ing. Pavel MILČÁK
 
Tajemník:

 

Dne 16. 6. 2022 bude zasedat:
Zkušební komise č. 51 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Místopředseda:
    doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Členové:
    doc. Ing. Jan FIEDLER, Dr.
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    doc. Ing. Zdeněk SKÁLA, CSc.
 
Tajemník:

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Energetika, procesy a ekologie:

Dne 21. 6. 2022 bude zasedat:
Zkušební komise č. 52 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Jana KOLENČÍKOVÁ
    Ing. Ladislav DUBNICKÝ
    doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Tajemník:

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Základy strojního inženýrství:

Dne 22. 6. 2022 bude zasedat:
Zkušební komise č. 46 (místnost A1/1441):
 
Předseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Místopředseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    Ing. Michal ŠPILÁČEK, Ph.D.
    Ing. Hana LISÁ, Ph.D.
 
Tajemník:

 

Zkušební komise č. 50 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Ladislav ŠNAJDÁREK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Pavel MILČÁK
    doc. Ing. Jaroslav ŠTIGLER, Ph.D.
    doc. Ing. Zdeněk SKÁLA, CSc.
 
Tajemník: