Učební texty - Skripta

PARNÍ TURBÍNY: Provozní zkušenosti

Popis práce zkušebního technika parních turbín s řešením možných základních
problémů při uvádění nových turbín (také turbín po GO) do provozu.
V teoretické části je na úvod popsána historie parních turbín a jejich provozování, důležité základní části parní turbíny mající vliv na bezporuchový chod a výkon turbíny.
Autor:  Ing. Libor Kornia (zkušební technik parních turbín).