Energetický ústav

  Fakulta strojního inženýrství  
  Vysoké učení technické v Brně  

00/00

Odbor energetického inženýrství se zabývá výukou a vědecko výzkumnou činností v oblasti tepelných elektráren a tepláren, obnovitelnými zdroji energie, ...

Odbor termomechaniky a techniky prostředí se zabývá výchovou odborníků v oblasti konstrukce, projekce a provozu větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízení, zařízení na vytváření optimálního ...

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana má na brněnské technice více než stoletou tradici. Odbor se zabývá návrhem a   konstrukcí hydraulických strojů a zařízení, projektováním vodních děl, dynamikou ...

Novinky

On-line výuka

On-line výuka

V důsledku opatření vlády se připravujeme na on-line ...

V důsledku opatření vlády se připravujeme na on-line výuku předmětů na Energetickém ústavu. O dalších ...

Nadcházející akce