Energetické simulace IES

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi využití simulačních programů, které by mohli uplatnit v projekční praxi. V rámci přednášek se posluchači seznámí s použitím počítačových simulací pro posouzení spotřeby energie v budovách a simulací činnosti technických zařízení budov. Ve cvičeních se naučí praktickému zacházení se simulačním programem TRNSYS-TRNFlow.

karta předmětu

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

  • Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné řádně absolvovat cvičení a včas odevzdat zpracovaný semestrální projekt.

Kontakt

doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: charvat@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 245