Experimentální metody I, II IEM IEE

Předmět experimentální metody I je zaměřen na měření fyzikálních veličin v technice prostředí, v hydraulických strojích a v energetických zařízeních, a to na principy měření a vlastnosti čidel či přístrojů. Předmět zahrnuje i měření a sběr dat s využitím počítačů a zpracování měření včetně rozboru chyb a nejistot.

Experimentální metody II jsou určeny pro studenty 5. ročníku oboru Technika prostředí. Tyto metody slouží pro poznávání stavu mikroklimatu a zařízení pro jeho úpravu, získávání informací pro návrh, uvádění do provozu a posuzování výkonu či kvality zařízení, získávání podkladů k dosažení optimálního stavu objektů a pohody prostředí pro člověka, přičemž studenti si osvojí i dovednosti v oblasti zpracování měření a zpracování obrazových záznamů. Přednášky obsahují speciální měřicí metody v Technice prostředí a Vizualizační a optické měřicí metody vhodné pro aplikace v Technice prostředí.

karta předmětu experimentální metody I

karta předmětu experimentální metody II

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

  • Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné řádně absolvovat všechna laboratorní, počítačová a výpočtová cvičení, odevzdat včas zpracované elaboráty z laboratorních měření a absolvovat testy v průběhu semestru.

Studijní materiály

Kontakt

prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: pavelek@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 272

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266