Aktuálně

Brigáda ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Siemens Energy patří mezi přední světové firmy zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem průmyslových parních turbín s výkonem do 150 MW. V současné době hledá posilu do svého týmu na pozici Procesní inženýr.

Více: Nabídka práce
Brigáda ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Třídenní stáž na Trading kempu

Trading kemp je třídenní akce, která se bude konat na centrále společnosti Skupiny ČEZ, a.s. ve dnech 24. – 26. 11. 2021. Součástí je poznávání tradingu, simulace tradingu, poker, půl denní program týmových her, ze kterého bude účastníkům nasdílen výstup. Na konci trading kempu mohou ti nejlepší účastníci dostat nabídku dlouhodobé spolupráce.

Výběr účastníků bude probíhat na základě přihlášek (formulář v odkazu) a II. kolo na základě průběžných výsledků.

Kdo se může přihlásit? Studenti posledních ročníků VŠ a absolventi max. rok po škole. Předpokladem plynulá angličtina (B2). Mohou se přihlásit i cizinci.

Strava, ubytování bude zajištěna. Doprava bude proplacena.

Přihlašování je otevřeno do 25.10.

Více informací na webu Skupiny ČEZ, a.s.

Více: Aktuálně
Třídenní stáž na Trading kempu

Cena Wernera von Siemense

Již 24. rokem oceňujeme nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, ředitelů ústavů AV a předsedkyně Akademie věd.

Příjem přihlášek letošního ročníku bude ukončen 30. listopadu 2021, tak nepromarněte svoji šanci a přihlaste se.

Více: web Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense

Obnovitelné zdroje a výzvy budoucí energeticky

V pořadí již třetí přednáška z minisérie přednášek o moderních trendech v energetice bude na téma Obnovitelné zdroje a výzvy budoucí energeticky. Přednášet bude doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. z Energetického ústavu Vysokého učení technického v Brně. Přednáška je pořádána ve spolupráci s Teplárny Brno.

Kdy: 21. 09. 2021 od 17:30

Kde: Prezentační a edukační centrum Červený mlýn (Teplárny Brno, Cimburkova 2, Brno)

Více: Událost na FB

Záznam přednášky můžete shlédnout na YouTube.com

Více: Aktuálně
Obnovitelné zdroje a výzvy budoucí energeticky

Témata bakalářských prací vypsaných na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana pro ak.r. 21/22

Na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana jsme pro vás připravili téměř 50 témat bakalářských prací z různých oblastí mechaniky tekutin, tekutinových strojů a technologií pracujících s tekutinami: od čerpadel po raketové motory, přes problematiku čištění vody, vodní turbíny a vodní energetiku, potrubní dopravu kapalin, proudění v cévách, zpracování obrazu z vizualizačních experimentů, zvláštní vlastnosti nenewtonských kapalin, problematiku zavlažování a akumulace vody, kavitace, hydraulických a pneumatických mechanismů atd. Fluidní inženýrství je tedy obor s velmi širokým uplatněním. Témata jsou jak rešeršní, tak s výpočtovým nebo experimentálním modelováním. V případě zájmu neváhejte příslušného vedoucího kontaktovat a téma prodiskutovat. Můžete si také přinést svá témata nebo navrhnout témata ve spolupráci s průmyslovým podnikem.

Více: Témata bakalářských prací OFI
Témata bakalářských prací vypsaných na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana pro ak.r. 21/22

Turbíny - historie a budoucnost

Populárně naučný pohled do historie a budoucnosti turbín. Přednášeno bude zejména o parních, spalovacích a větrných turbínách a o jejich teoriích, které několikrát předběhly svou dobu a ovlivnily to, jak dnes můžeme žít a budeme moct žít.

Prezenčně i on-line bude přednášet Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. z Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Kdy: 07. 09. 2021 od 17:30

Kde: Prezentační a edukační centrum Červený mlýn (Teplárny Brno, Cimburkova 2, Brno)

Více: Událost na FB

Záznam přednášky můžete shlédnout na YouTube.com

Více: Aktuálně
Turbíny - historie a budoucnost

Kotle a spalování, transport energií a tepelná energetika

Velmi důležitou částí energetiky je výroba a distribuce tepla získaného spalování nejrůznějších druhů paliv. Vzhledem k ekologii a environmentálním aspektům je kladen velký důraz na technologický pokrok v problematice návrhu nových kotlů a výměníků tepla či při spalování dřevní i nedřevní biomasy a odpadů za účelem efektivního získání elektrické energie a tepla.

Vědecké a technologické přístupy k této problematice nám přiblíží ve své přednášce doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. z Energetického ústavu Vysokého učení technického v Brně.

Kdy: 31. 08. 2021 od 17:30

Kde: Prezentační a edukační centrum Červený mlýn (Teplárny Brno, Cimburkova 2, Brno)

Záznam přednášky můžete shlédnout na YouTube.com

Více: Aktuálně
Kotle a spalování, transport energií a tepelná energetika

Studenti FSI měli převahu na Letní univerzitě Jaderné elektrárny Dukovany

V době letních prázdnin proběhl již 13. ročník Letní univerzity v Dukovanech. I přes přísná COVID opatření, společnost ČEZ, a.s, zajistila 11 zajímavých červencových dnů vzdělávacího programu pro studenty českých vysokých škol. Ze 103 přihlášených zájemců prošlo přísnými vstupními testy 30 posluchačů. V této skupině převažovali studenti FSI (9) převážně z Energetického ústavu (7). Všem účastníkům gratulujeme k úspěšnému absolvování a posluchačům FSI děkujeme za zdařilou reprezentaci fakulty.

Studenti FSI měli převahu na Letní univerzitě Jaderné elektrárny Dukovany

Pracovní příležitost ve společnosti UCHYTIL s.r.o.

Česká společnost UCHYTIL s.r.o., která působí v oboru stavba, energetika, TZB více jak 25 let, hledá do svého týmu posilu na pracovní pozici TECHNIK v oboru energetika.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti UCHYTIL s.r.o.

Témata bakalářských prácí vypsaných na Odboru Termomechaniky a Techniky prostředí pro ak.r. 21/22

Na Odboru Termomechaniky a Techniky prostředí jsme připravili širokou nabídku témat bakalářských prací pro studenty obecného bakalářského oboru Strojní inženýrství a oboru Energetika, procesy a životní prostředí z oblasti energetiky. Témata zahrnují rešeršní, experimentální, návrhové a simulační práce. Každá rešerše by ale měla obsahovat i část s vlastním přínosem autora. Nabízené práce se věnují problematice techniky prostředí, termodynamiky, energetických procesů, elektromobily, Průmyslu 4.0, úspor energií, optimalizaci, snižování CO2 emisí a dalších. Celá řada těchto prací je navázána na výzkumné aktivity odboru termomechaniky a techniky prostředí, což přináší studentům možnost zapojit se do výzkumného projektu, kde může získat nové praktické zkušenosti. Výsledky minulých prací jsou mnohdy uplatněny pro další výzkum a vývoj.

Více: Témata bakalářských prací OTTP
Témata bakalářských prácí vypsaných na Odboru Termomechaniky a Techniky prostředí pro ak.r. 21/22

Témata bakalářských prácí vypsaných na Odboru energetického inženýrství pro ak.r. 21/22

Na Odboru energetického inženýrství jsme připravili širokou nabídku témat bakalářských prací pro studenty oboru obecného typu B-STI Strojní inženýrství prezenční formy studia a oboru Energetika, procesy a životní prostředí z oblasti energetiky. Témata zahrnují jak čistě rešeršní práce, tak zadání obsahující experimentální či návrhovou část. Nabízené práce se věnují problematice energetického sektoru, výroby a úspor energií a ochrany životního prostředí. Celá řada z nich je pak navázána na výzkumné aktivity odboru a na spolupráci s průmyslovými podniky, což přináší studentům možnosti získat reálné a praktické zkušenosti z energetické praxe. Výsledky Vaší práce budou navíc uplatněny a využity pro další výzkum a vývoj. Další témata budou postupně doplňována.

Více: Témata bakalářských prací OEI
Témata bakalářských prácí vypsaných na Odboru energetického inženýrství pro ak.r. 21/22

Pozdrav z Letní univerzity v JE Dukovany

Naši studenti z Odboru energetického inženýrství posílají pozdravy z právě probíhající Letní univerzity v Dukovanech.

Více: Aktuálně
Pozdrav z Letní univerzity v JE Dukovany

Pracovní příležitost ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Siemens Energy patří mezi přední světové firmy zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem průmyslových parních turbín s výkonem do 150 MW. V současné době hledá do svého týmu posily na pracovní pozice Projektant parních turbín a Konstruktér parních turbín.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Nabídka práce ve společnosti PKV BUILD s.r.o.

Společnost PKV BUILD s.r.o., zabývající se energetickými investičními projekty, energetickými audity či managementem, hledá do svého týmu posily na pracovní pozice Zpracovatel energetických dokumentů a Projektový manažer v energetice.

Více: Nabídka práce
Nabídka práce ve společnosti PKV BUILD s.r.o.

Pracovní příležitost ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Siemens Energy patří mezi přední světové firmy zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem průmyslových parních turbín s výkonem do 150 MW. V současné době hledá posilu do svého týmu na pozici Konstruktér kondenzace a regenerace.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Pracovní příležitost ve společnosti Teplárny Brno, a.s.

Brněnská městská společnost, která stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně, hledá posilu do svého týmu na pozici TP – plánování a řízení výroby junior.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Teplárny Brno, a.s.

Pracovní příležitost ve společnosti Ekol, spol. s.r.o.

Tradiční brněnská turbinářská společnost EKOL po vstupu strategického partnera ShaanGu rozšířila své oblasti dodávek parních a spalovacích turbín, kotlů a energetických celků vedle států Evropy a severní Afriky také na ekonomicky významný trh Číny. Pro zajištění rozvoje nových projektů hledají kolegy na doplnění kapacit do obchodního týmu na pozice Supply Chain Coordinator a Technical Project Engineer.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Ekol, spol. s.r.o.

Seminář: Moderní diagnostické metody v energetických aplikacích

Připojujeme se k pozvánce k účasti na prvním ze série připravovaných seminářů Národního centra pro energetiku s názvem Moderní diagnostické metody v energetických aplikacích – I. Turbíny, který Centrum výzkumu Řež, s.r.o. pořádá online dne 8. června 2021 (úterý).

Odkaz na registrační formulář.

Upozorňujeme, že seminář nelze sledovat na mobilních telefonech.

Více: Aktuálně
Seminář: Moderní diagnostické metody v energetických aplikacích

SZZ na OEI v roce 2021

Pokyny pro studenty k SZZ, kteří ji vykonávají na Odboru energetického inženýrství v červnu roku 2021.

Více: SZZ na OEI v roce 2021
SZZ na OEI v roce 2021

Pracovní příležitost ve společnosti Secop sídlící v Rakousku

Firma Secop sídlící v Rakousku hledá zaměstnance pozici Thermodynamics Engineer. V této firmě dlouhodobě pracuje náš absolvent Dr. Tuhovčák, který případnému zájemci poskytne další informace. jan.tuhovcak@vutbr.cz

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Secop sídlící v Rakousku

XIV. letní škola jaderného inženýrství

Letní škola jaderného inženýrství je určena všem zájemcům o problematiku budoucího vývoje jaderné energetiky. Na programu jsou tématicky zaměřené přednášky z praxe či netradičních jaderných témat, jaderné soutěže, jaderná kinematografie, jaderné i nejaderné aktivity. Vše bude zajišťováno odborníky z praxe a českých vysokých škol.

Letní škola probíhá za podpory organizátorů a jejich partnerů. Studenti hradí pouze příspěvek 1000 Kč (500 Kč jako nevratnou zálohu a 500 Kč na místě). Ubytování a stravování je zajištěno formou plné penze.

Letní škola bude probíhat v termínu 3. 9. - 10. 9. 2021 v Hotelu Nežárka v Novosedlech nad Nežárkou.

Více informací na webu akce

Více: Aktuálně
XIV. letní škola jaderného inženýrství

Nabídka práce ve společnosti EKOL energo, s.r.o

Společnost EKOL energo s.r.o. je výrobní základna pro celou skupinu EKOL, která zabezpečuje výrobu parních turbín do výkonu 70 MWe designu EKOL, servis a dodávku náhradních dílů k nim a opravy parních turbín významných světových výrobců. Kromě hlavní činnosti, výroby nových parních turbín, převzala společnost EKOL energo s.r.o. servis a opravy nejprve parních turbín designu EKOL, ale i postupně všechny druhy oprav, rekonstrukce a modernizace parních a spalovacích turbín významných světových výrobců. Do svého týmu hledá posily na pracovní pozice Konstruktér servisu spalovacích turbín a Technolog.

Více: Nabídka práce
Nabídka práce ve společnosti EKOL energo, s.r.o

Pracovní příležitost ve společnosti Ekol, spol. s.r.o.

Tradiční brněnská turbinářská společnost EKOL po vstupu strategického partnera ShaanGu rozšířila své oblasti dodávek parních a spalovacích turbín, kotlů a energetických celků vedle států Evropy a severní Afriky také na ekonomicky významný trh Číny. Pro zajištění rozvoje nových projektů hledají do týmu R&D v rámci TECHNICKÉ DIVIZE kolegu/kolegyni pro FUNKCI na pozice VÝPOČTÁŘ - PROGRAMÁTOR.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Ekol, spol. s.r.o.

Podpora distanční výuky

Ve vzdělávací distanční době jsme Vám připravili řadu zajímavých odkazů pro další studium, které neustále aktualizujeme. Například si můžete virtuálně projít řadu tepelných, jaderných i vodních elektráren provozovaných Skupinou ČEZ, a.s., poslechnout si zajímavé přednášky o jaderných elektrárnách a mnoho dalšího.

Vice: Učební texty a vzdělávací videa

Podpora distanční výuky

Přednáška Dany Drábové - Kde jsme a kam směřujeme?

Připojujeme se k pozvánce na poslední přednášku tohoto semestru konané na FS ČVUT a organizované ve spolupráci s ČEZem. Pozvání přijala jaderná vědkyně, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, propagátorka vědy Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult. Přednáška bude na téma Kde jsme a kam směřujeme?

Kdy: úterý 4. 5. od 17:45

Kde: Youtube kanál FS ČVUT:

Více informací v Události na FB

Více: Aktuálně
Přednáška Dany Drábové - Kde jsme a kam směřujeme?

Pracovní příležitost

Firma Trane Technologies, globální inovátor v oblasti klimatu s více než 36 000 zaměstnanci v 882 pobočkách po celém světě, hledá zaměstnance na pozici Mechanický konstruktér – chlaďař. Pro naše absolventy jak dělané.

Více informací zde.

 

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost

Přednáška: Sekundární okruh JE Dukovany

Již zítra, 15. 4. 2021 proběhne přednáška Sekundární okruh JE Dukovany - provozní zkušenosti, kterou povede přímo z Dukovan Ing. Robin Tretera (Skupina ČEZ, a.s. - JE Dukovany, systémový inženýr - sekundární část) od 13 hodin online.

Přednáška proběhne pomocí MS Teams - odkaz. 

Více: Aktuálně
Přednáška: Sekundární okruh JE Dukovany

Pracovní příležitost

Firma MANDÍK, a.s. hledá nového zaměstnance s příležitostí se realizovat a dále se rozvíjet na pozici PRODUKTOVÝ MANAŽER VZDUCHOTECHNICKÝCH KOMPONENTŮ. Představa firmy je navázat dlouhodobou spolupráci na hlavní pracovní poměr. Požadavky na tuto pozici by měl splňovat každý náš absolvent s dobrou úrovní angličtiny.

Více: Leták nabídky, více informací o pozici

 

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost

SZÚ: Zvyšujeme kapacitu pro zkoušení tepelných čerpadel i díky absolventům EÚ FSI

Strojírenský zkušební ústav s.p. zmiňuje v přiloženém člunku a videu naše pracoviště a naše absolventy, kteří přispěli k dokončení 3 nových zkušebních kabin pro ověřovací zkoušky tepelných čerpadel. Jsme rádi, když se můžeme našimi absolventy pochlubit a prohlubovat tak přes ně další spolupráci s průmyslovými a výzkumnými partnery.

Více: portál TZBInfo

 

Více: Aktuálně
SZÚ: Zvyšujeme kapacitu pro zkoušení tepelných čerpadel i díky absolventům EÚ FSI

Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2021

Již brzy končí registrace pro studenty 2. – 4. ročníků technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku na dvoutýdenní odborný program s názvem "Letní univerzita" v jaderných elektrárnách Skupiny ČEZ a.s.

Přihlášky je možné posílat do 30. 4. 2021.

Více: Letní univerzita ČEZ
Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2021

Nová skripta Zdroje a transformace energie

Na dveřích fakultní prodejny skript jsou sice již pavučiny, ale až se otevře, budou tam k dostání nová skripta Zdroje a transformace energie od Ing. Jiřího Škorpíka, Ph.D.

Kdo by se nemohl dočkat, tak jsou aktuálně dostupná na https://www.cerm.cz/.

Více: Aktuálně
Nová skripta Zdroje a transformace energie

Konference "Dlouhodobá strategie rozvoje energetiky"

Doporučujeme on-line konferenci na téma "Dlouhodobá strategie rozvoje energetiky". Konferenci pořádá společnost ČEZ společně s firmou Slovenské Elektrárne a dalšími institucemi.

Akce se bude konat ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 9:00 do 13:00 online formou.

Program ke stažení je pod odkazem.

Pro přístup na akci je třeba poslat na adresu: katovsky@vutbr.cz informaci o tom, že máte zájem se zúčastnit. Následně Vám bude doručen přístupový link.

Více: Aktuálně
Konference

Triko OEI pro rok 2021

Se studenty 1. ročníku magisterského studia jsme se letos v učebnách neměli možnost setkat. Tak jsme nastartovali virtuální team-buildingovou tvorbu grafiky potisku nového trika. Podklady z pracoviště již byly odeslány do tiskárny a výsledek bude znám každým dnem. Máte se na co těšit.

Více: Aktuálně
Triko OEI pro rok 2021

AFRY CZ v Brně nabízí trainee pozice pro studenty

AFRY CZ nabízí dvě pracovní pozice a to Projektant a Výpočtář.

Více: Nabídka práce
AFRY CZ v Brně nabízí trainee pozice pro studenty

Přednáška Ing. Černého o Digitalizaci elektroenergetiky – riziko nebo příležitost

Připojujeme se k pozvánce na přednášku Ing. Černého (ředitel úseku Provoz a řízení DS společnosti ČEZ Distribuce, a.s.) o Digitalizaci elektroenergetiky – riziko nebo příležitost, která se koná v rámci fyzikálních čtvrtků na ČVUT.

Kdy: 25. 3. 2021 od 16:15

Kde: YouTube.com

Přednáška Ing. Černého o Digitalizaci elektroenergetiky – riziko nebo příležitost

Kurzy Udržitelná energetika

Jako každý rok i letos jsou vypsané odborné kurzy Udržitelná energetika 2021 pořádané na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v rámci Celoživotního vzdělávání. Můžete se přihlásit a dozvědět se něco nového nebo si jen zopakovat témata, která jste uměli, ale teď ne a ne si vzpomenout. Kurzy jsou v letošním roce pořádány online přes MS Teams.

Více: Udržitelná energetika
Kurzy Udržitelná energetika

Staň se operátorem jaderné elektrárny

Pracovat na pozici operátora reaktoru znamená nejen v ČEZu prestiž. Získej řidičák na nejsilnější stroj v Česku!!!

Více: Webové stránky Skupiny ČEZ

Staň se operátorem jaderné elektrárny

Pavel Řežábek: Evropská a česká energetika – souvislosti a budoucnost

Co určuje cenu elektřiny? Jaké jsou hlavní trendy ve vývoji evropské energetiky? Jak to ovlivní českou energetiku? Těmito tématy se ve svém vystoupení zabýval Pavel Řežábek, hlavní ekonom Skupiny ČEZ, a.s.

Více: YouTube

Pavel Řežábek: Evropská a česká energetika – souvislosti a budoucnost

Výzkumníci z Brna umí pomocí plazmatu vyčistit vodu od mikroorganismů a zbytků chemikálií. Teď hledají investora

S novou technologií pro dočišťování vody pomocí nízkoteplotního plazmatu přišli brněnští vědci. Zařízení umí z vody odstranit zbytky chemikálií, například estrogeny z antikoncepce, a hubí i patogenní mikroorganismy jako jsou sinice a bakterie. Podobná zařízení dosud existovala pouze v laboratorním měřítku, nový vynález má naopak potenciál zvládnout velké objemy vody a tedy i najít využití v praxi. Pro technologii CaviPlasma, chráněnou českým patentem, nyní výzkumníci hledají investora.

Více: web FSI VUT v Brně

Výzkumníci z Brna umí pomocí plazmatu vyčistit vodu od mikroorganismů a zbytků chemikálií. Teď hledají investora

Nabídka brigády ve společnosti BRES spol. s.r.o.

Společnost BRES spol. s r.o. hledá brigádníka na pozici projektantky/ta TZB do zavedené projekční kanceláře. Orientace v oboru výhodou. Znalost Autocad + MS Office podmínkou. Pracovní místo v Brně. Práce v příjemném kolektivu. Platové podmínky budou určeny na základě dosavadních zkušeností, praxe a dle pracovního nasazení.

Více: Nabídka práce
Nabídka brigády ve společnosti BRES spol. s.r.o.

Den otevřených dvěří na Energetickém ústavu

Studentky a studenti, volíme tuto on-line cestu pro představení magisterského studijního programu Energetické a termofluidní inženýrství a pro představení Energetického ústavu.

Přijměte prosím pozvání na úterý 23. února 2021 na 16:00.

V krátkosti vám představíme studijní program i jednotlivé odbory našeho ústavu, které se na jeho výuce podílí.

Více: Magisterské studium
Den otevřených dvěří na Energetickém ústavu

Nabídka pracovní pozice ve společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. hledá nového kolegu či kolegyni, který/která se bude věnovat problematice měření emisí a alternativních pohonů na pracovní pozici VÝZKUMNÝ/Á PRACOVNÍK/CE - MĚŘENÍ EMISÍ A ALTERNATIVNÍ POHONY.

Více: Nabídka práce
Nabídka pracovní pozice ve společnosti Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Respirátory jsou určitě efektivnější než rouška

Televizní příspěvek našeho kolegy doc. Lízala, který se zabývá měřením účinnosti roušek a respirátorů.

Více: událost na FB

Respirátory jsou určitě efektivnější než rouška

Nový jaderný zdroj - základní stavební fakta - online přednáška

Fakulta stavební pořádá přednášku pro studenty (nejen) „stavaře“ přímo od odborníků ze Skupiny ČEZ!

KDY: úterý 16. 2. 2021 v 17.00 (do cca 18hod)

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Květoslav Novotný – stavební inženýring jaderných elektráren

KDE: virtuální přednáška MS Teams

+ Představení společnosti EDU II a plánů výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech.

+ Základní fakta týkající se stavebních objektů jaderných elektráren.

+ Základní fakta týkající se využití informačních modelů a tvorby DIGITAL TWIN při výstavbě jaderných elektráren.

Více: Událost na FB

Nový jaderný zdroj - základní stavební fakta - online přednáška

Pracovní příležitost ve společnosti Ekol, spol. s.r.o.

Tradiční brněnská turbinářská společnost EKOL po vstupu strategického partnera ShaanGu rozšířila své oblasti dodávek parních a spalovacích turbín, kotlů a energetických celků vedle států Evropy a severní Afriky také na ekonomicky významný trh Číny. Pro zajištění rozvoje nových projektů hledají kolegy na doplnění kapacit do týmu Technické divize na pozice TERMODYNAMICKÝ VÝPOČTÁŘ a PROJEKTANT ENERGETICKÝCH CELKŮ a do týmu Research & Development na pozice VÝPOČTÁŘ - PROGRAMÁTOR a VÝPOČTÁŘ – AERO/CFD.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Ekol, spol. s.r.o.

Pracovní příležitost ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Společnost Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery hledá posilu na pracovní pozici Nabídkový inženýr. Náplní pracovní pozice je podílet se na výpočtech a konfiguraci malých parních turbín, tvorbě technické a obchodní části nabídek, kalkulaci nákladů konfigurovaných turbín a mnoho dalšího.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Virtuálně v elektrárně

Navštivte elektrárnu on-line s průvodci Skupiny ČEZ, a.s. a nechte k sobě proudit zajímavosti o energetice! Například již tuto neděli proběhne virtuální prohlídka v Jaderné elektrárně Dukovany.

Více: web Skupiny ČEZ, a.s.

Virtuálně v elektrárně

Video o studijních programech Energetika

K letošnímu Dni otevřených dveří jsme se rozhodli vytvořit pro všechny zájemce o studium krátké video o studijních programech.

Více: Energetika
Video o studijních programech Energetika

JE Dukovany slaví 35 let bezpečného provozu

JE Dukovany slaví tento rok 35 let bezpečného provozu bez produkce oxidu uhličitého. Za tuto dobu vyrobila elektrárna přes 460 TWh elektřiny, čímž bylo ušetřeno spálení 460 mil. tun uhlí. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4×440 MW na současných 4×510 MW. Podmínky provozu i jaderná legislativa se navíc neustále vyvíjí, a proto je kladen velký důraz na splňování současných i budoucích legislativních požadavků. Ne náhodou získala elektrárna v letech 2016–2017 nové provozní licence pro všechny čtyři bloky na dobu neurčitou doplněné o několik provozních podmínek. Díky tomu má jeden z našich klíčových zdrojů ještě dlouhou budoucnost provozu. Předpokládaný provoz elektrárny je do roku 2037 s možností prodloužení až do roku 2047.

JE Dukovany si můžete projít alespoň virtuálně na stránkách Skupiny ČEZ, a.s.

Více: Aktuálně
JE Dukovany slaví 35 let bezpečného provozu

Temelín zvýšil výkon druhého bloku

Elektřinu pro dalších přibližně osm tisíc českých domácností navíc s přínosem pro životní prostředí nově vyrábí druhý blok Jaderné elektrárny Temelín. Umožnily mu to nové separátory, díky kterým zvýšil dosažitelný výkon o 4 MWe. Ten je nově 1086 MWe. Stejná úprava proběhne příští rok na prvním bloku během jeho plánované odstávky.

Vice: Tisková zpráva Skupiny ČEZ, a.s.

Temelín zvýšil výkon druhého bloku

Virtuální mobilita na Mälardalen University

Mälardalen University (Švédsko) je partnerskou univerzitou Energetického ústavu. Pro letní semestr 2020/21 tato univerzita nabízí vzdělávací programy v rámci virtuální mobility.

V rámci tohoto nového typu zahraničního studia je v nabídce hned několik programů se zaměřením na energetiku, které mohou zajímavým způsobem doplnit problematiku vyučovanou na našem pracovišti. Kdo by měl zájem, musí ale reagovat do 6.11.2020.

Více: web FSI VUT v Brně

Virtuální mobilita na Mälardalen University

Seminář k bakalářské práci

rádi bychom Vás pozvali na seminář, který každoročně pořádáme pro studenty třetího ročníku bakalářského studia, kteří mají bakalářskou práci na Odboru energetického inženýrství. Seminář se bude konat v pondělí 2. listopadu v 16 hodin a bude streamován z posluchárny P6. V rámci semináře Vás seznámíme s formálními náležitostmi a úpravou bakalářských prací, se zákonitostmi a možnými formami citování použité literatury a dalších zdrojů a doporučíme pár tipů, jak začít s naplňováním zadání. Bude i prostor pro dotazy. Na seminář můžete pozvat i své kolegy, kteří nemají bakalářskou práci zapsanou na našem odboru – většina pravidel je stejná pro celou fakultu a na naše specifika budete upozorněni.

Více: událost na FB

Seminář k bakalářské práci

Podpora distanční výuky

Ve vzdělávací distanční době jsme Vám připravili řadu zajímavých odkazů pro další studium. Například si můžete virtuálně projít řadu tepelných, jaderných i vodních elektráren provozovaných Skupinou ČEZ, a.s., poslechnout si zajímavé přednášky o jaderných elektrárnách a mnoho dalšího.

Vice: Učební texty a vzdělávací videa

Podpora distanční výuky

Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2021

Byla spuštěna registrace pro studenty 2. - 4. ročníků technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku na dvoutýdenní odborný programu s názvem "Letní univerzita" v jaderných elektrárnách Skupiny ČEZ a.s. konaná v roce 2020.

Více: Letní univerzita ČEZ
Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2021

IAEA Marie Skłodowska-Curie Fellowship Programme

International Atomic Energy Agency přichází s nabídkou stipendijního programu pro magisterské studium v oblasti jaderné energetiky a jaderné bezpečnosti pro 100 nejlepších ženských uchazeček. Je zde možnost získat stipendium až 20 000 euro na rok, tak neváhej a pošli svou přihlášku. Deadline pro zaslání žádostí je do 11. 10. 2020!

Více: web IAEA

IAEA Marie Skłodowska-Curie Fellowship Programme

NDT Nedestruktivní defektoskopie na jaderné elektrárně - teorie a praxe

V rámci Science & Technology Club proběhla přednáška Bohuslava Koláře z JE Dukovany (Skupina ČEZ, a.s.) o Nedestruktivní defektoskopii na jaderné elektrárně - teorie a praxe. Záznam přednášky je možné shlédnout na YouTube.

Více: YouTube

NDT Nedestruktivní defektoskopie na jaderné elektrárně - teorie a praxe

Studenti Energetického ústavu bodovali v jaderných elektrárnách!

V průběhu srpna a září proběhly dvě Letní univerzity společnosti ČEZ, určené studentům vysokých škol a jen z FSI VUT v Brně jich byla třetina.

Jedná se o čtrnáctidenní vzdělávací akce, kdy studenti absolvují bohatý vzdělávací program v prostoru jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Program Letní univerzity byl sice trochu omezen, ale přesto si studenti prošli strojovnu, podívali se do chladících věží, na mezisklad použitého jaderného paliva nebo „řídili“ elektrárnu na simulátoru blokové dozorny. Stále s roušku a s dezinfekcí v kapse.

Akce jsou tradičně zakončeny prověřením znalostí účastníků. V konkurenci ostatních vysokých škol z ČR a SR se studenti Energetického ústavu FSI VUT neztratili a v Dukovanech získal 2. místo Michal Špaček.

Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci.

Více: Aktuálně
Studenti Energetického ústavu bodovali v jaderných elektrárnách!

Cena Wernera von Siemense

Již 23. rokem oceňujeme nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, ředitelů ústavů AV a předsedkyně Akademie věd.

Příjem přihlášek letošního ročníku bude ukončen 30. listopadu 2020, tak nepromarněte svoji šanci a přihlaste se.

Více: web Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense

Pracovní příležitost v ÚJV Řež, a. s.

Společnost ÚJV Řež, a. s., člen Skupiny ČEZ, hledám posilu do progresivního týmu oddělení vodíkových technologií. Pokud se chcete podílet na výzkumu a vývoji technologií budoucnosti a máte kladný vztah k technice, možná hledáme právě Vás na pozici SPECIALISTA/SPECIALISTKA VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ.

Více: web ÚJV Řež, a. s.

Pracovní příležitost v ÚJV Řež, a. s.

Pracovní příležitost v NEKO KLIMA, s.r.o.

Firma NEKO KLIMA, s.r.o. hledá komunikativního pracovníka na HPP Samostatný technický pracovník TZB - CHLAZENÍ, TOPENÍ, VZDUCHOTECHNIKA

Více: na www.tzb-info.cz

Pracovní příležitost v NEKO KLIMA, s.r.o.

Témata bakalářských prácí vypsaných na Odboru energetického inženýrství pro ak.r. 20/21

Na Odboru energetického inženýrství jsme připravili širokou nabídku témat bakalářských prací pro studenty oboru obecného typu B-STI Strojní inženýrství prezenční formy studia a oboru Energetika, procesy a životní prostředí z oblasti energetiky. Témata zahrnují jak čistě rešeršní práce, tak zadání obsahující experimentální či návrhovou část. Nabízené práce se věnují problematice energetického sektoru, výroby a úspor energií a ochrany životního prostředí. Celá řada z nich je pak navázána na výzkumné aktivity odboru a na spolupráci s průmyslovými podniky, což přináší studentům možnosti získat reálné a praktické zkušenosti z energetické praxe. Výsledky Vaší práce budou navíc uplatněny a využity pro další výzkum a vývoj. Další témata budou postupně doplňována.

Více: Témata bakalářských prací OEI
Témata bakalářských prácí vypsaných na Odboru energetického inženýrství pro ak.r. 20/21

Další ročník konference ENERGETIKA pořádaný společností EGÚ Brno.

Dne 23. 09. 2020 - 24. 09. 2020 proběhne v kongresovém centru Orea Hotel Voroněž v Brně další ročník konference ENERGETIKA 2020. Program, organizační pokyny a přihlášky naleznete zde: https://www.egubrno.cz/konference/

Více: Aktuálně
Další ročník konference ENERGETIKA pořádaný společností EGÚ Brno.

Letní univerzita 2020 v Dukovanech

I přes řadu omezení a bezpečnostní opatření proběhne 3. - 14. 8. 2020 Letní univerzita v Jaderné elektrárně Dukovany. Studenti Energetického ústavu FSI VUT se tradičně ve výběrovém sítu zájemců neztratili a tvoří třetinu účastníků. Pořádajícím i účastníkům přejeme pohodový a příjemně strávený srpnový týden.    

Více: Aktuálně
Letní univerzita 2020 v Dukovanech

Letní škole jaderného inženýrství

Pokud máte zájem o jadernou energetiku, zveme Vás k účasti na týdenní Letní škole jaderného inženýrství, kterou pořádá sdružení CENEN (česká síť jaderného vzdělávání).

Pokud máte nějaký dotaz týkající se letní školy, kontaktujte prosím doc. Karla Katovského z FEKT VUT v Brně (katovsky@feec.vutbr.cz) nebo využijte formulář na stránkách letní školy.

Více se dozvíte a zaregistrovat se můžete na stránce http://lsji.cz.

Letní škole jaderného inženýrství

Pracovní příležitost ve společnosti Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s. v současné době hledají pro doplnění týmu pracovníka na pozici „TP - plánování a řízení výroby junior“.

Více: Web Teplárny Brno, a.s.

Pracovní příležitost ve společnosti Teplárny Brno, a.s.

SZZ na OEI v roce 2020

Pokyny pro studenty k SZZ, kteří ji vykonávají na Odboru energetického inženýrství v červenci roku 2020

Více: SZZ na OEI v roce 2021
SZZ na OEI v roce 2020

Pracovní příležitost ve společnosti EKOL, spol. s.r.o.

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je v současné době respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie. V současné době hledají pro doplnění týmu pracovníka na pozici „Konstruktér parních turbín“.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti EKOL, spol. s.r.o.

Pracovní příležitost ve společnosti UNIS Power s.r.o.

UNIS Power s.r.o. je členem české skupiny UNIS a.s. Společnost je významným dodavatelem průmyslových kotlů v oblasti energetiky pro výrobu tepelné a elektrické energie, mimo jiné s využitím ekologických technologií. Firma pokračuje v dlouholeté tradici brněnského energetického strojírenství. Pro svou centrálu v Brně hledají posily týmu a obsazují pracovní pozice Technický inženýr nabídek a Procesní inženýr.

Více: Nabídka práce
Pracovní příležitost ve společnosti UNIS Power s.r.o.

Odborná veřejná debata na téma Dostavba nových jaderných bloků

Odborná veřejná debata na téma Dostavba nových jaderných bloků se uskuteční 18. 6. 2020 v čase 9:30 – 12:00 v Brně v hotelu Courtyard Brno, Holandská 12. Na akci vystoupí Tomáš Ehler z Ministerstva průmyslu a obchodu, Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná energetika ČEZ a.s. a Karel Katovský z VUT Brno. Zájemci posílají registraci na email info@ivd.cz. Upozorňujeme, že vzhledem ke stále platným nařízením souvisejícím s pandemií koronaviru je kapacitu sálu omezená.

Více: Aktuálně
Odborná veřejná debata na téma Dostavba nových jaderných bloků

120×FSI: Turbína ze strojárny byla svědkem rozkvětu města i fakulty

„Sejdeme se u turbíny“ je věta, kterou každý z brněnské strojárny nepochybně zná. Nepřehlédnutelný rotor u vchodu do budovy A2 se v průběhu let stal oblíbeným orientačním bodem a místem srazů. Co o této technické památce ale ve skutečnosti víme? Její příběh nás zavede do doby, kdy bylo Brno špičkovým producentem parních turbín pro polovinu Evropy. Byla výsledkem rozvoje průmyslu, unikla nejtragičtějšímu požáru v novodobé historii města a byla i svědkem proměny FSI a jejího stěhování do kampusu Pod Palackého vrchem.

Více: článek na webu FSI

120×FSI: Turbína ze strojárny byla svědkem rozkvětu města i fakulty

Nabídka témat diplomových prací ve spolupráci s průmyslovými partnery na ak.r. 20/21

První společnosti již nabízí témata diplomových prací z oblasti návrhu a konstrukce parních turbín na akademický rok 2020 / 2021.

Společnost Doosan Škoda Power nabízí témata:

     (D1) Kondenzační parní turbína do ocelárny

     (D2) Porovnání jednotělesové a dvoutělesové parní turbíny o výkonu 135 MWe

Společnost EKOL, spol. s r.o. nabízí téma:

     (E1) Protitlaká parní turbína do biomasového bloku

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. nabízí téma:

     (V1) Přepočet parní turbíny TG3 (41 MWe) na nové provozní podmínky

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Petra Kracíka, Ph.D.

Nabídka témat diplomových prací ve spolupráci s průmyslovými partnery na ak.r. 20/21

Přednáška: Energetika v evropském kontextu – SMR

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Ing. Petra Nejedlého (Manažer útvaru technika, Výstavba jaderných elektráren, Skupina ČEZ, a.s.) na téma "Energetika v evropském kontextu – SMR (malé modulární reaktory)". Přednáška se uskuteční online 19. května 2020 od 19 hodin. 

Odkaz na stream TechnicDays.cz nebo YouTube.com.

Více: Aktuálně
Přednáška: Energetika v evropském kontextu – SMR

Vyšla nová skripta pro předmět Tepelné turbíny a turbokompresory

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. vydalo nová skripta Ing. Jiřího Škorpíka, Ph.D.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par pro předmět Tepelné turbíny I (v nové akreditaci Tepelné turbíny a turbokompresory) vyučovaný v letním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského programu Energetické inženýrství.

Více: Stránky akademického nakladatelství CERM

Vyšla nová skripta pro předmět Tepelné turbíny a turbokompresory

EÚ zapůjčil FN Brno termovizní kamery pro měření teploty pacientů i zaměstnanců

Dvě termovizní kamery, které se na Energetickém ústavu používají k vědeckým účelům, nainstalovali a zprovoznili výzkumníci u vchodů do Fakultní nemocnice Brno (FN Brno). Největší nemocnici v kraji dosud podobné zařízení, které by automaticky zachytilo osoby se zvýšenou teplotou hned u vstupu do vnitřních prostor, chybělo. Zápůjčka špičkových výzkumných kamer potrvá do doby, než dodávku termokamer do nemocnic zajistí stát.

Více: Aktualita na stránce Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

EÚ zapůjčil FN Brno termovizní kamery pro měření teploty pacientů i zaměstnanců

On-line seminář Nové koncepce TZB

Odbor termomechaniky a techniky prostředí ve spolupráci s firmami IVT Tepelná čerpadla s.r.o. a GT Energy, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku s názvem:

Nové koncepce TZB

Hlavní myšlenkou přednášky je zasadit systémy TZB do souvislostí a nesoustředit se pouze na technické parametry, aneb jak projektovat efektivní systémy TZB pro energeticky efektivní budovy.

Kdy: čtvrtek 26. 3. 2020 od 13:00 Kde: Online na https://meet.google.com/mxc-xsnf-tei

Štěstí přeje připraveným, tak buďme připraveni na dobu po COVIDu.

Těšíme se na „slyšenou“

Team OTTP.

Více: Aktuálně
On-line seminář Nové koncepce TZB

On-line výuka

V důsledku opatření vlády se připravujeme na on-line výuku předmětů na Energetickém ústavu. O dalších podrobnostech budou studenti včas informováni.

Více: Aktuálně
On-line výuka

Den otevřených dveří na Odboru energetického inženýrství

Pozvánka k setkání s pracovníky

ODBORU ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

pondělí 9. března 2020, 14:00-15:00 – A1/1441

- podrobnější seznámení s možnostmi studia a zaměřením studijního oboru Energetické inženýrství, - rozhovor o průběhu studia a možnostech uplatnění během studia po studiu, - exkurze do laboratoří s ukázkou aktuálního výzkumu.

Těšíme se na setkání.

Více: Akce na FB

Den otevřených dveří na Odboru energetického inženýrství

Pracovní příležitost

Firma PBS Velká Bíteš hledá nové zaměstnance na pozice Konstruktér a Výpočtář, kteří by se podíleli na řešení zajímavých vývojových projektech s perspektivou odborného růstu. Pracovní nabídka je zejména určena pro absolventy oboru Technika prostředí a Energetické inženýrství. Nabídka je spojena s celou řadou benefitů, jako je docházkový bonus, 3 dny dovolené navíc atd.

Více: Leták nabídky

Pracovní příležitost

Kurzy Udržitelná energetika

Jako každý rok i letos jsou vypsané odborné kurzy Udržitelná energetika 2020 pořádané na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v rámci Celoživotního vzdělávání. Můžete se přihlásit a přijít se dozvědět něco nového nebo si jen zopakovat témata, která jste uměli, ale teď ne a ne si vzpomenout.

Více: Udržitelná energetika
Kurzy Udržitelná energetika

Přednáška „Členění jaderných reaktorů“

V rámci výuky studentů 1. ročníku magisterského studia Energetického ústavu bude 18. 2. 2020 od 14:00 zahájen cyklus přednášek specialistů společnosti ČEZ, věnovaný jaderné energetice.

Úvodní přednáška na téma „Členění jaderných reaktorů“ proběhne v P5. Přednášku si mohou vyslechnout všichni zájemci o tuto problematiku.

Přednáška „Členění jaderných reaktorů“

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Příjem přihlášek do 15. 04. 2020                    

Soutěž pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Má za cíl motivovat podnikatele, živnostníky, města a obce, žáky a studenty všech stupňů škol i organizace volnočasových aktivit, aby kreativně využili materiály a výrobky, které ukončily svoji životnost. Aby tyto již odložené věci/odpady nápaditě přeměnili na druhotné suroviny nebo na nové výrobky/předměty určené k novému použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství. S možností prezentace dobré praxe a inspirace pro ostatní. Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v červnu v historických prostorách Senátu.

Více: Další informace na webu soutěže

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Nabídka spolupráce

Hledáte zajímavou práci, téma na diplomku, bakalářku či disertaci? Chcete pomoci našemu životnímu prostředí, přitahují vás nové výzvy a vědecké problémy? Nebo jen sháníte dlouhodobější přivýdělek ke studiu s odbornou náplní práce? Neváhejte a zapojte se do nového mezinárodního projektu Vývoj energeticky úsporného dvoumédiového atomizéru pro účinné odstraňování CO2 a NOx z produktů spalování. Nabízíme práci, která je tvůrčí a různorodá, umožní vám zapojit se do zavedeného týmu a zlepšit své schopnosti.

Více: informace zde

Nabídka spolupráce

Staň se operátorem jaderné elektrárny

Pracovat na pozici operátora reaktoru znamená nejen v ČEZu prestiž. Získej řidičák na nejsilnější stroj v Česku!!!

Více: Webové stránky Skupiny ČEZ

Staň se operátorem jaderné elektrárny

Seminář Vzdělávání, výzkum a spolupráce se zaměstnavateli v oblasti energetických systémů a TZB

V rámci řešení projektu Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov Programu Interreg SK - CZ se pořádá seminář ve dnech 16. 1. – 17. 1. 2020 v hotelu Stará škola ve Sloupu. Semináře se zúčastní zástupci VUT, Žilinské Univerzity v Žilině a zaměstnavatelů v příhraničním regionu. Cílem semináře je otevřít diskuzi na téma Spolupráce při vzdělávání vysokoškolských studentů a požadavky zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol, se zaměřením na energetické systémy a TZB.

Více: Program semináře

Seminář Vzdělávání, výzkum a spolupráce se zaměstnavateli v oblasti energetických systémů a TZB

Pracovní příležitost

Pracovní příležitost ve společnosti MICo EWC s.r.o.

Společnost MICo EWC s.r.o. hledá mladé talenty pro vytváření projektů v energetice a potrubních technologiích, kteří chtějí získávat nové zkušenosti v technických oborech a spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace. V současné době nabízí pracovní pozici Projektant energetických a chemických technologií.

Více: Leták nabídky

Pracovní příležitost

Pracovní příležitost pro studenty a absolventy

Pracovní příležitost ve Strojírenském zkušebním ústavu, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. nabízí pozici ZKUŠEBNÍ TECHNIK ve zkušebně tepelných a ekologických zařízení. Nabídka je vhodná pro absolventy oboru Technika prostředí a oboru Energetického inženýrství. V současné době hledá firma 1 osobu na hlavní pracovní poměr + 1 osobu na brigádu. V průběhu roku 2020 pak ještě 1 osobu na hlavní pracovní poměr.

Více: Leták nabídky

Pracovní příležitost pro studenty a absolventy

Předvánoční setkání se zástupci energetických firem

Aktivity výzkumných týmů z EÚ byly prezentovány zástupcům firem energetického strojírenství na prosincovém setkání pořádaného na půdě FSI. Potěšující byl počet účastníků z průmyslové sféry i zastoupení pracovníků z vedení společností a výzkumných pracovišť. Energetický ústav představil 15 klíčových témat, která představují perspektivní směry výzkumu všech tří odborů. Setkání potvrdilo, že EÚ má průmyslovým partnerům co nabídnout a zájem o probíhající výzkumné aktivity narůstá.

Více: Status na FB 

Předvánoční setkání se zástupci energetických firem

Nová skripta o provozování parních turbín

Na našem webu jsou nyní dostupná nová skripta o uvádění parních turbín do provozu, které napsal Ing. Libor Kornia (zkušební technik parních turbín). 

Více: Učební texty a videa
Nová skripta o provozování parních turbín

Máme nový web

Dejte nám vědět, jak se Vám líbí, třeba @EUOEI nebo @OTTP.FSI.VUT nebo @ofivk.

Více: Aktuálně
Máme nový web

Využití 3D systémů a digitalizace v projektování

Zveme Vás na přednášku zástupců společnosti McDermott na téma Využití 3D systémů a digitalizace v projektování, která proběhne 27. 11. 2019 od 13 hodin v A1 / 1441.

 

Více: Leták akce

Využití 3D systémů a digitalizace v projektování

Analýza provozních poškození strojních součástí a radiačně indukované korozní praskání

Zveme Vás na přednášku Ing. Marka Postlera, CSc. (ÚJV Řež) na téma Analýza provozních poškození strojních součástí a radiačně indukované korozní praskání, která proběhne 9. 12. 2019 od 10 hodin v A5 / U5.

 

Více: Leták akce

Analýza provozních poškození strojních součástí a radiačně indukované korozní praskání

Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2020

Byla spuštěna registrace pro studenty 2. - 4. ročníků technických vysokých škol s vážným zájmem o jadernou energetiku na dvoutýdenní odborný programu s názvem "Letní univerzita" v jaderných elektrárnách Skupiny ČEZ a.s. konaná v roce 2020.

Více: Letní univerzita ČEZ
Letní univerzita v jaderných elektrárnách 2020

Tým Energie z OEI obsadil na Strojařských schodech 2019 druhé místo !!!

Zástupci Odboru energetického inženýrství se zúčastnili Strojařských schodů 2019 a ve VIP štafetách obsadili skvělé 2. místo. Gratulujeme !!!

 

Více: Status na FB

Tým Energie z OEI obsadil na Strojařských schodech 2019 druhé místo !!!

Nabídka spolupráce

Přidejte se do našeho týmu na téma Carbon Capture

Více: Spolupráce na Carbon Capture
Nabídka spolupráce