Univerzální zkušební stanice

UZS je konstruována pro měření výkonových a kavitačních charakteristik modelů Francisových a Kaplanových vodních turbín, reverzních vodních turbín a odstředivých čerpadel do výkonu 300 kW. UZS lze využívat i pro další účely, zejména pro vývojové a sériové zkoušky regulačních a speciálních armatur.

Univerzální trať - celkový pohled
Univerzální trať - celkový pohled

Stanice je kompletně ovládána z kabiny v přízemí laboratoře a současně slouží jako měřící pracoviště, kam jsou přiváděny signály od jednotlivých snímačů měřených veličin. Během modelových zkoušek je použit automatizovaný systém sběru a vyhodnocení dat pomocí počítače.

Specifikace

 • Potrubní systém, uzavírací a regulační armatury
 • 2 oběhová a horizontální čerpadla SIGMA 250-QVD-570-45-LU-F/2E s parametry Q = 250 l/s, H = 80 m
 • 1 oběhové čerpadlo SIGMA DE-400-LN-1 s parametry Q = 430 l/s, H = 10,6 m
 • Indukční průtokoměrná souprava KROHNE DN300 (snímač IFS 4000, převodík SC 100 AS)
 • Sací kotel pro akumulaci vody a tlumení tlakových pulzací o objemu 10,8 m3
 • Vodokružná vývěva SIGMA RV 248-01 pro vytvoření podtlaku v sacím větrníku (až 85 kPA) se soupravou dálkově ovládaných elektrických ventilů pro řízení tlakových poměrů v sacím kotli
 • Cejchovní nádrž umožňující měření průtoku objemovou metodou, V = 90 m3
 • Zásobní nádrž pro oběhovou vodu, V = 115 m3
 • Sací nádrž, V = 33 m3
 • Stejnosměrný dynamometr 1DS 1036 kV, brzdný příkon 315 kW, motorový výkon 289 kW, max. kroutící moment 1000 Nm, max. otáčky 3000 min-1
Univerzální trať - zázemí

Výstup modelových zkoušek

 • Měření energetických veličin: Vyhodnocení spádu, momentu a otáček, stanovení energetických charakteristik a účinnosti
 • Měření dynamických veličin: Vyhodnocení tlakových pulzací, stanovení frekvenčně-amplitudových charakteristik
 • Kavitační měření: Měření energetických charakteristik pro různou hodnotu Thomova kavitačního koeficientu.

Kontakt

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: ofivk@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 142 590