Podpora anglického jazyka

Tepelná energetika obecně

absolutní tlak
absolut pressure
absorbce
absorption
absorbent
absorbent
absorber
absorber
absorbovat
absorb
adiabatická teplota
adiabatic temperature
adiabatický
adiabatic
aditivum
additive
akumulace
accumulation, storage
akumulační nádrž
storage tank
akumulátor
accumulator
alternativní palivo
alternative fuel
alternativní zdroj
alternativ source
armatura
fitting
audit
audit
automatická regulace
automatic control
axiální turbína
axial flow turbine
bandáž
bandage
bandáž
shroud ring (lashing strip)
biflux
biflux
bilance
balance
bilance energetická
energy balance
bilance tepelná
thermal/head balance
bilance výkonová
energy load balance
biopalivo
biofuel
bioplyn
biogas
blánový var
film evaporating
blok
block
brýdový hořák
waste-vapour burner
brýdy
waste vapor
buben
drum
bublinkový var
bubbling evaporation
bubnový kotel
drum boiler
Cartonův cyklus
Carton cycle
celková účinnost
overal efficiency
celokovaný rotor
solid forged rotor
cena
price
centralizované vytápění
district heating
cirkulace
circulation
clona
orifice
Curtisův stupeň
Curtis stage
cyklon
cyclone
cyklus
cycle
částice
particle, portion
černé uhlí
bituminous, hard coal
čerpadlo
pump
čerpat
pump
čiření
clarification
čistička
cleaner
čistota páry
steam purity
čištění
purification, cleaning
čištění spalin
flue gas cleaning
článek
cell
člankový kotel
sectional-header boiler
denitrace
denitration
denitrifikace
denitrification
deskový výměník
plate exchanger
diagram
chart, diagram, graph
diferenční tlak
differencial pressure
dilatace
dilatation
dioxin
dioxin
distribuční síť
distribution network
distribuční ztráta
distribution loss
dodávka energie
power delivery
dokumentace
documentation
dopravník
conveyer
doutnat
smother
drť
crushed material
dřevní plyn
wood gas
dřevo
wood
důl
mine
dvouosová turbína
cross compound turbine
dvouplášťová skříň
double-shell casing
dvouproudová turbína
double-flow turbine
dvoutělesová turbína
two-cylinder turbine
dýzová komora
nozzle chest
dýzový segment
nozzle segment
ejektor ucpávkové páry
gland-steam ejektor
ekologie
related enviromental issues
ekonomický výkon
economic load
ekonomizér
economizer
elekrizace
electrification
elektrárenský kotel
power station boiler
elektrárenský kotel
central station boiler
elektrárna
power plant/station
elektrárna s plynovou turbínou
gas turbine power plant
elektrická kamna
electric heater
elektrifikace
electrification
elektrizační soustava
power grid
elektroměr
electricity meter, electric supply meter
elektrostatický filtr
electrostatic precipitator
elektřina
electricity
emise
emission
energetická naročnost
energy demand
energetická potřeba
energy demand
energetická soustava
power system
energeticky náročný
energy demanding
energetika
power plant engineering
energie
energy
energie
energy
exhalace
air pollution
fáze
phase
filtr
filter
filtrace
filtration, filtering
fluidní kotel
fluidized-bed boiler
fluidní ohniště
fluid-bed furnace
fluidní spalování
fluid bed combustion
fosilní palivo
fossil fuel
fotovoltaika
photovoltaics
galvanický článek
galvanic cell
generátor
generator
geotermická elektrárna
geothermal power plant
gradient
gradient
granulační ohniště
dry bottom furnace
hlavní olejová nádrž
main oil tank
hlavní olejové čerpadlo
main oil pump
hlavní parní uzávěr
main steam stop valve
hltnost
absobtion capacity
hmota
mass
hmotnostní tok
mass flow
hnědé uhlí
brown coal, lignite
hodnota
value
hořák
burner
hořlavina
combustible matter, inflammable matter
hradítko
damper
hrdlo
throat
hřídel
shaft
hustota
density
hydraulická ztráta
hydraulic pressure drop
hydrostatický tlak
hydrostatic pressure
charakteristika
characteristic
chemické čištění kotle
chemical boiler cleaning
chladič
cooler
chladič oleje
oil cooler
chladivo
coolant
chlazení
cooling
imise
immission
imunizace
immunization
instalovaný výkon
installed capacity
izolace
isulation
jaderná elektrárna
nuclear power plant
jaderné palivo
nuclear fuel
jádro
core
jádro plamene
flame core
jednoosová turbína
compound tandem turbine
jednotělesová turbína
single-cylinder turbine
jednotka
unit
jmenovité otáčky
rated speed
jmenovité parametry páry
rated parameters of steam
jmenovitý výkon
rated output
kal
sludge, sediment
kal
mud
kalcinace
calcination
kaliště
catchipt
kamna
stove
kanál
duct, channel
kanalizační kal
sewage sludge
kapacita
capacity
kapalné palivo
liquid fuel
kapilára
capillary
kaskádový rošt
cascade grate stoker
katalyzátor
catalic convery
kavitace
cavitation
kejda
slurry
kladeč
layer
klapka
flap
klenba
vault, arch
klenby
ignition arches
koeficient
coefficient
kogenerace
cogenreration/CHP
kohout
cock, tap
koks
coke
kolektor
collector
kombinovaná turbína
combined impulse-reaction turbine
kombinovaná výroba
combinated heat and power generation (CHP)
kombinovaný hořák
combined burner
kombinovaný kotel
multifuel boiler
komín
stack, chimney
komín
stack, chimney
komínek ucpávky
vent steam tube
komínová ztráta
loss due to heat in fluegas
komínový tah
draught
komora
chamber
kompenzátor
expansion joint, compensator
komplex
complex
kompresibilita
compressibility
koncentrace
concentration
kondenzační elektrárna
condensing power plant
kondenzační turbína
condensing turbine
kondenzát
condensate
konfekce
chlothing
konstanta
constant
kontrola
inspection
koš
basket
kotel
boiler
kotel
boiler
kotel na odpadní teplo
waste-heat boiler
kotel s cyklonovým ohništěm
cyclone furnace boiler
kotel s nadkritickým tlakem
supercritical-pressure boiler
kotel s nuceným oběhem
forced circulation boiler
kotel s podtlakovým ohništěm
balanced draft furnace boiler
kotel s přetlakovým ohništěm
pressurized furnace boiler
kotel s přirozeným oběhem
natural-circulation boiler
kotel spalující odpad
refuse incinerating boiler
kotelna
boiler house
kotelna
boiler room, boiler station
kotelní kámen
scale
kotlář
boiler maker
kotlové těleso
boiler body
kotlové ztráty
boiler losses
kotlový tah
flue-gas-pass
kouř
smoke
kouřit
smoke
kouřovod
flue way
kouřový kanál
smoke flue
kryt turbíny
turbine cleading
krytí
covering, protection, shielding
krytí trubek
pipe cover
křivka
curve
lapač
catcher, trap
lapač popílku
flue-ash retainer
látka
matter, substance, stuff, material
látkový filtr
fabric filter
Lavalova dýza
Laval nozzle
lehký topný olej LTO
light oil
lignit
lignite
list oběžné lopatky
moving-blade effektive part
lože
bed
ložisko
bearing, deposit
ložisko axiální
thrust bearing
ložisko radiální
journal bearing
ložisková pánev
bearing shell
ložiskové víko
bearing cover
ložiskový stojan
bearing pedestal
ložiskový třmen
bearing bracket
maloodběr
retail consumtion
materiál
material, stuff
mazat
lubricate
mazivo
lubricant
mazut
mazut
mazutový kotle
mazut boiler
medium
medium
membrána
membrane
membránová pojistka
membrane protection
membránová stěna
membrane wall
měnič
transducer
měnič otáček
speed adjusting gear
měnič tlaku
pressure adjusting gear
měnič výkonu
load adjusting gear
měrná spotřeba paliva
specific fuel consumption
měrný
specific, rated
měrný objem
specific volume
měření
metering
měření
metering, measuring
měřit
measure, meter
metoda
method
metrologie
metrology
mezerník
blade spacer
místo
place
mlýnicové ohniště
furnace with impact mills
množivý reactor
breeder reactor
množství
quantity, amount, volume
močovina
urea
mokrá pára
wet steam
montáž
assembly
motor
motor, engine
nádoba
vessel
nádrž
tank, cistern, reservoir
najíždení
start-up
náklady
cost
naleziště
deposit
napájecí
feed
napajecí nádrž
feeding tank
napájecí voda
feed-water
náročnost
demandingness
náročný
demanding
násypka
fuel hopper
nátrubek
stub
nehybný rovinný rošt
stationary horizontal grate
neregulovaný odběr páry
uncontolled ewtraction points
nerozšířená dýza
convergent nozzle
nespalitelný
non-combustible
netěsnost
untightness
nízkoteplotní koroze
low-temperature external corrosion
nízkotlaková část
low-pressure part
nízkotlaký kotel
low-pressure boiler
nosič rozváděcích kol
diaphram carrier
nosič rozváděcích lopatek
guide blades carrier
nouzové odstavení
emergency shut-down
nožka lopatky
blade root
oběh
circulation, circuit
oběhová voda
circulating water
oběhové čerpadlo
circulating pump
oběhové číslo
circulation number
obezdívka
layer of refractory
oběžná lopatka
moving blade
objem
volume, capacity
obnovitelný zdroj
renewable source
obsah
content
obsluha
attendance, operator
odběr
withdrawal, removal, offtake, demant, cosuption
odběratel
customer
odběrové místo
pass-out point
odbočka
branch
odkal
sludge blow-off
odkalovací ventil
intermittend blowdown valve
odkalování
intermittent blowdown
odlučovač
separator, trap
odlučování
separation
odluh
continuously blowdown water
odluhovací ventil
continuous blowdown valve
odluhování
continuous blowdown
odpad
waste
odplynění
degassing
odplyňovák
deaerator, degasifier
odplyňování napájecí páry
feed-water deaeration
odpojit
disconnect
odpopelnění
fly-ash handing
odsíření
sulphur removal, desulphurization
odstavení
shutdown
odstavení kotle
boiler shut-down
odstavit
shutdown
odstruskování
ash discharge
odtah
exhaust
odvodnění
draining
odvzdušnění
venting
odvzdušňovací ventil
vent valve
ohniště
furnace
ohřev
heating-up, warming-up
ohřívák
heater
ohřívák vzduchu
air heater
ohřívat
heat, warm-up
ochrana
protection
ochrana protitlaku
back-pressure protection
olej
oil
olejové hospodářství
oil system
olejový filtr
oil filter
olejový hořák
oil burner
olejový kotel
oil boiler
olejoznak
oil level indicator
opal
burn-up
oplechování
steel casing
oprava
repair
osálaná plocha
irradiated (heating) surface
otáčecí zařízení
turning gear
otáčky
speed
oxid
oxide
oxid dusíku
nitrogen oxide
oxid síry
sulphur oxide
oxid siřičitý SO2
sulphur dioxide
oxid uhelný CO
carbon monoxide
oxid uhličitý CO2
carbon dioxide
ozón
ozone
palivo
fuel
palivo
fuel, combustible
palivový článek
fuel cell
pára
steam
parní cyklus
steam cycle
parní turbína
steam turbine
parní turbínové zařízení
steam-turbine-generator plant
parní turbosoustrojí
steam-turboset
parní uzávěr kotle
steam stop valve of the boiler
paroplynový cyklus
gas-steam cycle
parovod
steam piping
pásový dopravník
belt conveyer
pásový rošt
travelling grate stoker
patka skříně
turbine lug
pevná spojka
rigid coupling
plamen
flame
plamencový kotle
flue-furnace boiler
plamenec
flue
plášť
casing, mandle, covering, jacket
plášť kotle
boiler shell
plocha
area
plyn
gas
plynárenství
gas manufacture
plynárna
gas plant
plynné palivo
gaseous fuel
plynný
gaseous
plynovod
gas line
plynový hořák
gas burner
plynový kotel
gas boiler
pojistný regulátor otáček
overspeed governor
pojistný ventil
safety valve
pojistný ventil
safety valve
poměrná změna otáček
relative speed variation
poměrná změna výkonu
relative output variation
pomocná olejová nádrž
auxiliary oil tank
popel
ash
popelnatost
ash content
popelovina
ash, mineral matter
popílek
flue ash
popílek
fly ash
porucha
failure, fault, breckdown, defect, trouble
potrubí
piping, pipeline
povzbuzený oběh
assisted circulation
požární ochrana
fire protection
pracovní médium
working medium
prach
dust, powder
práškové ohniště
pulverized fuel furnace
práškový hořák
pulverized-coal burner
primární směs
primary mixtute
primární vzduch
primary air
protiběžná radiální turbína
birotary turbine
protiproudý
counter-current
protitlak
back pressure
protitlaková turbína
back pressure turbine
proudění
streaming, flow, flowin
provoz
operation, service
průlez do bubnu
drum manhole
průlezové víko
manhole cover plate
průtočný kotel
once-through boiler
průtok
flow, rate of flow
průtokoměr
flow meter
pružná spojka
elastic coupling
pružný rotor
flexible-rotor
přečerpávací elektrárna
pumped-storage power plant
předávací stanice
exchange station
předehřívák
preheater
předsouvací zařízení
pre-drying equipment
přehřátá pára
superheated steam
přehřívák
superheater
přeměna energie
energy corversion
přenosová síť
transmission network
přenosová soustava
power transmission system
přestup tepla
heat transfer
přestup tepla konvekcí
convection heat transmission
přestup tepla sáláním
radiant heat transmission
přetlak
overpressure
přetlak přehřáté páry
superheated steam pressure
přetlaková turbína
multistage impulse turbine
přetlakový stupeň
reaction stage
převáděcí potrubí
cross-pipe loop, connection piping
přihřívák
reheater
přihřívání páry
reheat
přikládat
stoke
příkon
input
přímospojná turbína
directly coupled turbine
přípojka
connection
přirozený oběh
natural circulation
přirozený tah
naturel draft
přisátý vzduch
infiltrated air
přístroje
apparatuses
pyrolýza
pyrolysis
radiálně-axiální turbína
radial-axial flow turbine
radiální turbína
radial flow turbine
radiátor
radiator
ráz
impact, shock, impulse
reaktor
reactor
recirkulace spalin
recirculation of flue-gas
recirkulační potrubí
recirculating duct
regenerační kotel
chemical recovery boiler
regenerační ohřívák vzduchu
regenerative airmheater
regulace
regulation
regulace
reduction
regulace haldiny
water level control
regulace otáček
speed control
regulace průtočného množství
flow rate control
regulace vstupní teploty
inlet temperature control
regulace výstupní teploty
outlet-temperature control
regulační klapka
geverning flap
regulační mezistěna
governing diaphragm
regulační stupeň
regulation step
regulační stupeň
governing stage
regulační ventil
governing valve
regulátor
regulator
regulátor
governor
regulovaný odběr páry
controlled extraction points
rekuperace
regeneration
rekuperační ohřívák vzduchu
recuperative air heater
relativní rychlost páry
relativ steam velocity
rosný bod
dew point
rosný bod spalin
dew point of flue-gas
rosný bod vodní páry
dew point of water vapour
rošt
grate
roštové ohniště
stoker fired furnace
roštový kotel
stoker-fired boiler
rovnotlaková turbína
impulse turbine
rovnotlakový stupeň
impulse stage
rozšížená dýza
divergent nozzle
rozteč desek
pitch of platens
rozteč trubek
tube pitch
rozváděcí lopatka
guide blade
rozvod
distribution
rozvod tepla
heat distribution system
rychlost
speed, velocity
řízení
control
sací injektor
suction-boosting injector
sálání
radiation
sálavý kotel
radiant boiler
saze
soot, carbon black
sekundární vzduch
secondary air
separátor
separator
servomotor
servomotor
síra S
suplhure
skládka
landfill
skladování
tipping, dumping
skleníkový efekt
greenhouse effect
skleníkový plyn
greenhouse gas
skupenství
state
sláma
straw
složiště
dump
sluneční kolektor
solar collector
směs
mixture
smog
smog
smyčka
loop
součinitel
coefficient
součinitel prostupu tepla
overall coefficient of heat transfer
součinitel přebytku vzduchu
excess-air coefficient
součinitel přestupu tepla
heat transfer coefficient
soustava
system
spalinový kanál
flue-gas duct
spalinový ventilátor
flue-gas fan
spaliny
flue gas
spalovací komora
combustion chamber
spalovací zařízení
combustion equipment
spalování
combustion, incineration
spalovat
burn, incineration
spalovna
incineration plant
spolehlivost
reliability
spotřeba
consumtion
stabilita
stability
stlačitelnost
compressibility
struska
slag
struska
slag
středotlaková část
intermediate-pressure part
středotlaký kotel
medium-pressure boiler
stupeň
deghree, level
stupeň černosti
emissivity
superponovaný oběh
combined circulation
suška
dryer
svařovaný rotor
welded rotor
systém
system
sytá pára
saturated steam
šachta
shaft
šachtové ohniště
shaft furnace
škrcení
throttling
škrtící klapka
throttle valve
škvára
clinker, cinder
škvára
slag
šnekový dopravník
screw conveyer
špička
peak
špičkový zdroj tepla
peak heat source
štěpení jádra
nuclear fission
tah
draught, draft
tah
draft
tepelná izolace
head isolation
tepelná účinnost
thermal efficiency
tepelný
thermal
tepelný most
thermal bridge
tepelný spád
heat drop
teplárenský kotel
power and heat station boiler
teplárenství
district heating
teplárna
CHP plant
teplátenství
district heating
teplo
heat
teploměr
thermometer
teplosměnná plocha
heat-exchanging surface
teplosměnná plocha kotle
heat exchanging surface of the boiler
teplota
temperature
teplota napájecí vody
feed water temperature
teplota nechlazeného plamene
temperature of noncooled flame
teplota přehřáté páry
superheated steam temperature
teplota přihřáté páry
reheated steam temperature
teplota přihřáté páry
reheated steam temperature
teplota spalin na výstupu z kotle
boiler-outlet flue gas temperature
teplota vstupní páry
inlet steam temperature
teplotní spád
thermal gradient
teplotní spád vody
difference in temperature of the medium
terciální vzduch
tertiary air
testování
testing
těžba
mining, extraction
těžký topný olej TTO
heavy oil
tlak
pressure
tlak vstupní páry
inlet steam preddure
tlaková nadoba
pressure vessel
tlakovodní reaktor
pressure water reactor
tlumící drát
damping wire
tlumič
absorber, silencer, damper
tok
flow
tolerance
tolerance
topení
heating
topeniště
furnace
triflux
triflux
trubka
tube
trubkovnice
tube plate
trubkový svazek
tube bundle
trubkový výměník
tube exchanger
tryska
jet, nozzel
tuhé palivo
solid fuel
tuhý rotor
rigid rotor
turbína
turbin
turbína s převodem
reduction gear turbine
turbínová skříň
turbine casing
turbínový stupeň
turbine stage
turbosoustrojí
turbo-set
ucpávka axiální
axial-flow labyrinth gland
ucpávka labyrintová
labyrinth seal
ucpávka radiální
radial-flow labyrinth gland
ucpávka uhlíková
carbon-ring seal
ucpávkové pouzdro
gland sleeve
ucpávkové těleso
gland casing
ucpávkový břit
labyrinth strip
účiník
power factor
účinnost
efficiency
účinnost kotelního zařízení
boiler efficiency
uhelná drť
fine coal
uhelná elektrárna
coal-fired power station
uhelná pánev
coal field
uhelný důl
coal mine
uhelný prach
coal dust
uhelný prášek
pulverized coal
uhlí
coal
uhličitan
carbonate
ukládání
deposition
ukládání odpadu
waste deposit
úlet
light/fly ash
umělý tah
mechanical draft
urychlovač
accelerator
úspora
saving
úspora energie
energy saving
uspořádání vystřídané/přesazené
staggered tube arrangement
uspořádání za sebou/nepřesazené
in-line tube arrangement
uzávěr
closure
uzávěrka
barrier
vakuová ochrana
vacuum protection
válcový kotel
cylindrical boiler
varnice
steam generating tube
vedení
duct, conduit, lead, managment
veličina
quantity
velín
control room
velmi vysokotlaký kotel
extremly-high pressure boiler
ventil
valve
ventilátor
fan
ventilová komora
valve chest
vestavby v bubnu
drum internals
větrná elektrárna
wind power plant
víceproudová turbína
multiflow turbine
vícestupňový ohřívák vzduchu
multistage air heater
vícetělesová turbína
multicylinder turbine
vlastní spotřeba
internal consumption
vnější skříň
outer casing
vnitřní skříň
inner casing
voda
water
vodní elektrárna
water power plant
vodotrubný kotel
water tube boiler
vodoznak
water gauge; water-level indicator
vratisuvný rošt
reciprocating grate stoker
vratná lopatka
reversing blade
vratný kondenzát
condensate
vratný segment
reversing segment
vstřikovací ventil
injection valve
vybavení
equipment
vyhnívání
digestion, decomposting
výhřevná plocha
heating surface
výhřevná plocha kotle
heating surface of the boiler
výhřevnost
heat/calorific value
výhřevnost paliva
fuel efficiency/value
výkon
output, capacity
výměník
exchanger
výpadek
drop-out
výpadek elektrického proudu
power failure
výparník
evaporating part of the boiler
vypouštěcí ventil
discharge valve
výroba
production
výroba energie
power generation
výrobní teplo
generating heat
výsipla
(discharging) hopper
vysokoteplotní koroze
high-temperature corrosion
vysokotlaková část
high-pressure part
vysokotlaký kotel
high-pressure boiler
výstelka
bearing lining
výstupní hrdlo
casing exhaust branch
výsypka popela
ash hopper
vytápění
heating, warming
výtavný kotel
wett bottom furnace boiler
výtavný prostor
primary part of wet bottom furnace
výtopenský kotel
heating plant boiler
výtopna
heating plant
využití
use, utilization
vývoj
development
výztužný drát
lashing wire
vzduch
air
zahoření
back-fire
základová deska
foundation plate
záloha
reserve
záložní zdroj
stand-by (power) supply
zařízení
device
zásobník
storage tank, container
zásobování
supply, feeding
zateplení (budovy)
insulation
závěrná lopatka
locking blade
zavodňovací trubka
downcomer
zdroj
source
zdroj energie
power source
zkušebna
test room
znečištění
pollution, contamination
znečišťovatel
defiler
zóna
zone
zpětná klapka
swing check valve
zplodiny
product
zplodiny spalování
product of combustion
zplyňovací raktor
gasifier
zplyňování
gasification
zplyňovat
gasify
ztráta
loss
ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků
loss of sensible heat in refuse
ztráta chemickým nedopalem
loss due to incomplete gas combustion
ztráta mechanickým nedopalem
loss due to unburned carbon in refuse
ztráta sáláním
radiation loss from furnace walls
zuhlování
coal handling
zvedací zařízení
crane lifting device
žárotrubný kotle
fire-tube boiler
žáruvzdornost
refractoriness
žáruvzdorný
refractory
životnost
lifetime
žlab
channel, trough, flume

Vybrané pojmy z tepelná energetiky - obecná část

absolutní tlak
absolut pressure
absorbent
absorbent
absorber
absorber
absorbovat
absorb
absorbce
absorption
adiabatický
adiabatic
aditivum
additive
akumulace
accumulation, storage
akumulační nádrž
storage tank
akumulátor
accumulator
alternativní palivo
alternative fuel
alternativní zdroj
alternativ source
armatura
fitting
audit
audit
automatická regulace
automatic control
bandáž
bandage
bilance
balance
bilance energetická
energy balance
bilance tepelná
thermal/head balance
bilance výkonová
energy load balance
biopalivo
biofuel
bioplyn
biogas
blok
block
Carnotův cyklus
Carnot cycle
celková účinnost
overal efficiency
cena
price
centralizované vytápění
district heating
cirkulace
circulation
clona
orifice
cyklon
cyclone
cyklus
cycle
částice
particle, portion
černé uhlí
bituminous, hard coal
čerpadlo
pump
čerpat
pump
čiření
clarification
čistička
cleaner
čištění
purification, cleaning
čištění spalin
flue gas cleaning
článek
cell
denitrace
denitration
denitrifikace
denitrification
deskový výměník
plate exchanger
diagram
chart, diagram, graph
diferenční tlak
differencial pressure
dilatace
dilatation
dioxin
dioxin
distribuční síť
distribution network
distribuční ztráta
distribution loss
dodávka energie
power delivery
dokumentace
documentation
dopravník
conveyer
doutnat
smother
drť
crushed material
dřevní plyn
wood gas
dřevo
wood
důl
mine
ekologie
related enviromental issues
elekrizace
electrification
elektrárna
power plant/station
elektrárna s plynovou turbínou
gas turbine power plant
elektrická kamna
electric heater
elektrifikace
electrification
elektrizační soustava
power grid
elektroměr
electricity meter, electric supply meter
elektrostatický filtr
electrostatic precipitator
elektřina
electricity
emise
emission
energetická naročnost
energy demand
energetická potřeba
energy demand
energetická soustava
power system
energeticky náročný
energy demanding
energetika
power plant engineering
energie
energy
energie
energy
exhalace
air pollution
fáze
phase
filtr
filter
filtrace
filtration, filtering
fosilní palivo
fossil fuel
fotovoltaika
photovoltaics
galvanický článek
galvanic cell
generátor
generator
geotermická elektrárna
geothermal power plant
gradient
gradient
hltnost
absobtion capacity
hmota
mass
hnědé uhlí
brown coal, lignite
hodnota
value
hořák
burner
hořlavina
combustible matter, inflammable matter
hradítko
damper
hrdlo
throat
hustota
density
hydrostatický tlak
hydrostatic pressure
charakteristika
characteristic
chladič
cooler
chladivo
coolant
chlazení
cooling
imise
immission
imunizace
immunization
instalovaný výkon
installed capacity
izolace
isulation
jaderná elektrárna
nuclear power plant
jaderné palivo
nuclear fuel
jádro
core
jádro plamene
flame core
jednotka
unit
kal
sludge, sediment
kalcinace
calcination
kaliště
catchipt
kamna
stove
kanál
duct, channel
kanalizační kal
sewage sludge
kapacita
capacity
kapalné palivo
liquid fuel
kapilára
capillary
katalyzátor
catalic convery
kavitace
cavitation
kejda
slurry
kladeč
layer
klapka
flap
klenba
vault, arch
koeficient
coefficient
kogenerace
cogenreration/CHP
kohout
cock, tap
koks
coke
kolektor
collector
kombinovaná výroba
combinated heat and power generation (CHP)
komín
stack, chimney
komínový tah
draught
komora
chamber
kompenzátor
expansion joint, compensator
komplex
complex
kompresibilita
compressibility
koncentrace
concentration
kondenzační elektrárna
condensing power plant
kondenzát
condensate
konfekce
chlothing
konstanta
constant
kontrola
inspection
kotel
boiler
kotel
boiler
kotelna
boiler house
kotelna
boiler room, boiler station
kotlář
boiler maker
kouř
smoke
kouřit
smoke
kouřovod
flue way
kouřový kanál
smoke flue
krytí
covering, protection, shielding
krytí trubek
pipe cover
křivka
curve
lapač
catcher, trap
lapač popílku
flue-ash retainer
látka
matter, substance, stuff, material
látkový filtr
fabric filter
lehký topný olej LTO
light oil
lignit
lignite
lože
bed
ložisko
bearing, deposit
maloodběr
retail consumtion
materiál
material, stuff
mazat
lubricate
mazivo
lubricant
mazut
mazut
medium
medium
membrána
membrane
měnič
transducer
měrný
specific, rated
měrný objem
specific volume
měření
metering
měření
metering, measuring
měřit
measure, meter
metoda
method
metrologie
metrology
místo
place
množivý reactor
breeder reactor
množství
quantity, amount, volume
močovina
urea
mokrá pára
wet steam
montáž
assembly
motor
motor, engine
nádoba
vessel
nádrž
tank, cistern, reservoir
najíždení
start-up
náklady
cost
naleziště
deposit
napájecí
feed
napajecí nádrž
feeding tank
náročnost
demandingness
náročný
demanding
nespalitelný
non-combustible
netěsnost
untightness
oběh
circulation, circuit
oběhová voda
circulating water
objem
volume, capacity
obnovitelný zdroj
renewable source
obsah
content
obsluha
attendance, operator
odběr
withdrawal, removal, offtake, demant, cosuption
odběratel
customer
odběrové místo
pass-out point
odbočka
branch
odkal
sludge blow-off
odlučovač
separator, trap
odlučování
separation
odpad
waste
odplynění
degassing
odplyňovák
deaerator, degasifier
odpojit
disconnect
odpopelnění
fly-ash handing
odsíření
sulphur removal, desulphurization
odstavení
shutdown
odstavit
shutdown
odstruskování
ash discharge
odtah
exhaust
ohřev
heating-up, warming-up
ohřívák
heater
ohřívat
heat, warm-up
ochrana
protection
olej
oil
olejové hospodářství
oil system
oprava
repair
oxid
oxide
oxid dusíku
nitrogen oxide
oxid síry
sulphur oxide
oxid siřičitý SO2
sulphur dioxide
oxid uhelný CO
carbon monoxide
oxid uhličitý CO2
carbon dioxide
ozón
ozone
palivo
fuel
palivo
fuel, combustible
palivový článek
fuel cell
pára
steam
parní cyklus
steam cycle
paroplynový cyklus
gas-steam cycle
parovod
steam piping
pásový dopravník
belt conveyer
plamen
flame
plášť
casing, mandle, covering, jacket
plášť kotle
boiler shell
plocha
area
plyn
gas
plynárenství
gas manufacture
plynárna
gas plant
plynné palivo
gaseous fuel
plynný
gaseous
plynovod
gas line
popel
ash
popelnatost
ash content
popelovina
ash, mineral matter
popílek
flue ash
porucha
failure, fault, breakdown, defect, trouble
potrubí
piping, pipeline
prach
dust, powder
protiproudý
counter-current
proudění
streaming, flow, flowin
provoz
operation, service
průtok
flow, rate of flow
průtokoměr
flow meter
přečerpávací elektrárna
pumped-storage power plant
předávací stanice
exchange station
předehřívák
preheater
přehřátá pára
superheated steam
přeměna energie
energy corversion
přenosová síť
transmission network
přenosová soustava
power transmission system
přestup tepla
heat transfer
přetlak
overpressure
přikládat
stoke
příkon
input
přípojka
connection
přístroje
apparatuses
pyrolýza
pyrolysis
radiátor
radiator
ráz
impact, shock, impulse
reaktor
reactor
recirkulace spalin
recirculation of flue-gas
regulace
regulation
regulace
reduction
regulace otáček
speed control
regulační stupeň
regulation step
regulátor
regulator
rekuperace
regeneration
rosný bod
dew point
rošt
grate
rozvod
distribution
rozvod tepla
heat distribution system
rychlost
speed, velocity
řízení
control
sálání
radiation
saze
soot, carbon black
síra S
suplhure
skládka
landfill
skladování
tipping, dumping
skleníkový efekt
greenhouse effect
skleníkový plyn
greenhouse gas
skupenství
state
sláma
straw
složiště
dump
sluneční kolektor
solar collector
směs
mixture
smog
smog
smyčka
loop
součinitel
coefficient
soustava
system
spalování
combustion, incineration
spalovat
burn, incineration
spalovna
incineration plant
spolehlivost
reliability
spotřeba
consumption
stabilita
stability
stlačitelnost
compressibility
struska
slag
stupeň
degree, level
systém
system
sytá pára
saturated steam
šachta
shaft
škrcení
throttling
škrtící klapka
throttle valve
škvára
clinker, cinder
šnekový dopravník
screw conveyer
špička
peak
špičkový zdroj tepla
peak heat source
štěpení jádra
nuclear fission
tah
draught, draft
tepelná účinnost
thermal efficiency
tepelný
thermal
tepelný most
thermal bridge
tepelný spád
heat drop
teplárenství
district heating
teplárna
CHP plant
teplátenství
district heating
teplo
heat
teploměr
thermometer
teplota
temperature
teplotní spád
thermal gradient
testování
testing
těžba
mining, extraction
těžký topný olej TTO
heavy oil
tlak
pressure
tlaková nadoba
pressure vessel
tlakovodní reactor
pressure water reactor
tlumič
absorber, silencer, damper
tok
flow
tolerance
tolerance
topení
heating
trubka
tube
trubkovnice
tube plate
trubkový výměník
tube exchanger
tryska
jet, nozzel
tuhé palivo
solid fuel
turbína
turbin
turbosoustrojí
turbo-set
účiník
power factor
účinnost
efficiency
uhelná elektrárna
coal-fired power station
uhelná pánev
coal field
uhelný důl
coal mine
uhelný prach
coal dust
uhlí
coal
uhličitan
carbonate
ukládání
deposition
ukládání odpadu
waste deposit
úlet
light/fly ash
úspora
saving
úspora energie
energy saving
uzávěr
closure
uzávěrka
barrier
vedení
duct, conduit, lead, managment
veličina
quantity
ventil
valve
ventilátor
fan
větrná elektrárna
wind power plant
voda
water
vodní elektrárna
water power plant
vybavení
equipment
vyhnívání
digestion, decomposting
výhřevnost
heat/calorific value
výhřevnost paliva
fuel efficiency/value
výkon
output, capacity
výměník
exchanger
výpadek
drot-out
výpadek elektrického proudu
power failure
výroba
production
výroba energie
power generation
výsipla
(discharging) hopper
výsypka popela
ash hopper
vytápění
heating, warming
výtopna
heating plant
využití
use, utilization
vývoj
development
vzduch
air
zahoření
back-fire
záloha
reserve
záložní zdroj
stand-by (power) supply
zařízení
device
zásobník
storage tank, container
zásobování
supply, feeding
zateplení (budovy)
insulation
zdroj
source
zdroj energie
power source
zkušebna
test room
znečištění
pollution, contamination
znečišťovatel
defiler
zóna
zone
zpětná klapka
swing check valve
zplodiny
product
zplodiny spalování
product of combustion
zplyňovací raktor
gasifier
zplyňování
gasification
zplyňovat
gasify
ztráta
loss
zuhlování
coal handling
žáruvzdornost
refractoriness
žáruvzdorný
refractory
životnost
lifetime
žlab
channel, trough, flume

Vybrané pojmy z tepelná energetiky - kotle

adiabatická teplota
adiabatic temperature
biflux
biflux
brýdový hořák
waste-vapour burner
brýdy
waste vapor
buben
drum
kotlové těleso
boiler body
bublinkový var
bubbling evaporation
bubnový kotel
drum boiler
čistota páry
steam purity
člankový kotel
sectional-header boiler
ekonomizér
economizer
elektrárenský kotel
power station boiler
elektrárenský kotel
central station boiler
fluidní kotel
fluidized-bed boiler
fluidní ohniště
fluid-bed furnace
fluidní spalování
fluid bed combustion
granulační ohniště
dry bottom furnace
hmotnostní tok
mass flow
hydraulická ztráta
hydraulic pressure drop
chemické čištění kotle
chemical boiler cleaning
jmenovité parametry páry
rated parameters of steam
kal
mud
vratisuvný rošt
reciprocating grate stoker
kaskádový rošt
cascade grate stoker
klenby
ignition arches
kombinovaný hořák
combined burner
kombinovaný kotel
multifuel boiler
komín
stack, chimney
komínová ztráta
loss due to heat in fluegas
koš
basket
kotel na odpadní teplo
waste-heat boiler
kotel s cyklonovým ohništěm
cyclone furnace boiler
kotel s nadkritickým tlakem
supercritical-pressure boiler
kotel s nuceným oběhem
forced circulation boiler
kotel s podtlakovým ohništěm
balanced draft furnace boiler
kotel s přetlakovým ohništěm
pressurized furnace boiler
kotel s přirozeným oběhem
natural-circulation boiler
kotel spalující odpad
refuse incinerating boiler
kotelní kámen
scale
kotlové ztráty
boiler losses
kotlový tah
flue-gas-pass
membránová stěna
membrane wall
měrná spotřeba paliva
specific fuel consumption
mlýnicové ohniště
furnace with impact mills
napájecí voda
feed-water
násypka
fuel hopper
nátrubek
stub
nehybný rovinný rošt
stationary horizontal grate
nízkoteplotní koroze
low-temperature external corrosion
nízkotlaký kotel
low-pressure boiler
nouzové odstavení
emergency shut-down
oběhové čerpadlo
circulating pump
oběhové číslo
circulation number
obezdívka
layer of refractory
odkalovací ventil
intermittend blowdown valve
odkalování
intermittent blowdown
odluh
continuously blowdown water
odluhovací ventil
continuous blowdown valve
odluhování
continuous blowdown
odplyňování napájecí páry
feed-water deaeration
odstavení kotle
boiler shut-down
odvodnění
draining
odvzdušnění
venting
odvzdušňovací ventil
vent valve
ohniště
furnace
ohřívák vzduchu
air heater
olejový hořák
oil burner
mazutový kotle
mazut boiler
olejový kotel
oil boiler
opal
burn-up
oplechování
steel casing
osálaná plocha
irradiated (heating) surface
parní uzávěr kotle
steam stop valve of the boiler
hlavní parní uzávěr
main steam stop valve
pásový rošt
travelling grate stoker
plamencový kotel
flue-furnace boiler
plamenec
flue
plynový hořák
gas burner
plynový kotel
gas boiler
pojistný ventil
safety valve
popílek
fly ash
povzbuzený oběh
assisted circulation
pracovní médium
working medium
práškové ohniště
pulverized fuel furnace
práškový hořák
pulverized-coal burner
primární směs
primary mixtute
primární vzduch
primary air
průlez do bubnu
drum manhole
průlezové víko
manhole cover plate
průtočný kotel
once-through boiler
předsouvací zařízení
pre-drying equipment
přehřívák
superheater
přetlak přehřáté páry
superheated steam pressure
přihřívák
reheater
přirozený oběh
natural circulation
přirozený tah
naturel draft
přisátý vzduch
infiltrated air
recirkulace spalin
recirculation of flue-gas
recirkulační potrubí
recirculating duct
regenerační kotel
chemical recovery boiler
regenerační ohřívák vzduchu
regenerative airmheater
regulace haldiny
water level control
regulace průtočného množství
flow rate control
regulace vstupní teploty
inlet temperature control
regulace výstupní teploty
outlet-temperature control
rekuperační ohřívák vzduchu
recuperative air heater
relativní rychlost páry
relativ steam velocity
rosný bod spalin
dew point of flue-gas
rosný bod vodní páry
dew point of water vapour
roštové ohniště
stoker fired furnace
roštový kotel
stoker-fired boiler
rozteč desek
pitch of platens
rozteč trubek
tube pitch
sálavý kotel
radiant boiler
přestup tepla konvekcí
convection heat transmission
přestup tepla sáláním
radiant heat transmission
sekundární vzduch
secondary air
separátor
separator
součinitel prostupu tepla
overall coefficient of heat transfer
součinitel přebytku vzduchu
excess-air coefficient
součinitel přestupu tepla
heat transfer coefficient
spalinový kanál
flue-gas duct
spalinový ventilátor
flue-gas fan
spaliny
flue gas
spalovací komora
combustion chamber
spalovací zařízení
combustion equipment
struska
slag
středotlaký kotel
medium-pressure boiler
stupeň černosti
emissivity
superponovaný oběh
combined circulation
suška
dryer
šachtové ohniště
shaft furnace
škvára
slag
tah
draft
tepelná izolace
head isolation
teplárenský kotel
power and heat station boiler
teplosměnná plocha kotle
heat exchanging surface of the boiler
teplota napájecí vody
feed water temperature
teplota nechlazeného plamene
temperature of noncooled flame
teplota přehřáté páry
superheated steam temperature
teplota přihřáté páry
reheated steam temperature
teplota spalin na výstupu z kotle
boiler-outlet flue gas temperature
teplotní spád vody
difference in temperature of the medium
terciální vzduch
tertiary air
topeniště
furnace
triflux
triflux
trubkový svazek
tube bundle
účinnost kotelního zařízení
boiler efficiency
uhelná drť
fine coal
uhelný prášek
pulverized coal
umělý tah
mechanical draft
uspořádání vystřídané/přesazené
staggered tube arrangement
uspořádání za sebou/nepřesazené
in-line tube arrangement
válcový kotel
cylindrical boiler
blánový var
film evaporating
varnice
steam generating tube
velín
control room
velmi vysokotlaký kotel
extremly-high pressure boiler
vestavby v bubnu
drum internals
vícestupňový ohřívák vzduchu
multistage air heater
vlastní spotřeba
internal consumption
vodotrubný kotel
water tube boiler
vodoznak
water gauge; water-level indicator
vratný kondenzát
condensate
vstřikovací ventil
injection valve
výhřevná plocha kotle
heating surface of the boiler
teplosměnná plocha
heat-exchanging surface
výhřevná plocha
heating surface
výparník
evaporating part of the boiler
vypouštěcí ventil
discharge valve
výrobní teplo
generating heat
vysokoteplotní koroze
high-temperature corrosion
vysokotlaký kotel
high-pressure boiler
výtavný kotel
wett bottom furnace boiler
výtavný prostor
primary part of wet bottom furnace
výtopenský kotel
heating plant boiler
zavodňovací trubka
downcomer
ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků
loss of sensible heat in refuse
ztráta chemickým nedopalem
loss due to incomplete gas combustion
ztráta mechanickým nedopalem
loss due to unburned carbon in refuse
ztráta sáláním
radiation loss from furnace walls
žárotrubný kotle
fire-tube boiler

Vybrané pojmy z tepelná energetiky - turbíny

axiální turbína
axial flow turbine
bandáž
shroud ring (lashing strip)
celokovaný rotor
solid forged rotor
Curtisův stupeň
Curtis stage
dvouosová turbína
cross compound turbine
dvouplášťová skříň
double-shell casing
dvouproudová turbína
double-flow turbine
dvoutělesová turbína
two-cylinder turbine
dýzová komora
nozzle chest
dýzový segment
nozzle segment
ejektor ucpávkové páry
gland-steam ejektor
ekonomický výkon
economic load
hlavní olejová nádrž
main oil tank
hlavní olejové čerpadlo
main oil pump
hřídel
shaft
chladič oleje
oil cooler
jednoosová turbína
compound tandem turbine
jednotělesová turbína
single-cylinder turbine
jmenovité otáčky
rated speed
jmenovitý výkon
rated output
kombinovaná turbína
combined impulse-reaction turbine
komínek ucpávky
vent steam tube
kondenzační turbína
condensing turbine
kryt turbíny
turbine cleading
Lavalova dýza
Laval nozzle
list oběžné lopatky
moving-blade effektive part
ložisko axiální
thrust bearing
ložisko radiální
journal bearing
ložisková pánev
bearing shell
ložiskové víko
bearing cover
ložiskový stojan
bearing pedestal
ložiskový třmen
bearing bracket
membránová pojistka
membrane protection
měnič otáček
speed adjusting gear
měnič tlaku
pressure adjusting gear
měnič výkonu
load adjusting gear
mezerník
blade spacer
neregulovaný odběr páry
uncontolled ewtraction points
nerozšířená dýza
convergent nozzle
nízkotlaková část
low-pressure part
nosič rozváděcích kol
diaphram carrier
nosič rozváděcích lopatek
guide blades carrier
nožka lopatky
blade root
oběžná lopatka
moving blade
ochrana protitlaku
back-pressure protection
olejový filtr
oil filter
olejoznak
oil level indicator
otáčecí zařízení
turning gear
otáčky
speed
parní turbína
steam turbine
parní turbínové zařízení
steam-turbine-generator plant
parní turbosoustrojí
steam-turboset
patka skříně
turbine lug
pevná spojka
rigid coupling
pojistný regulátor otáček
overspeed governor
pojistný ventil
safety valve
poměrná změna otáček
relative speed variation
poměrná změna výkonu
relative output variation
pomocná olejová nádrž
auxiliary oil tank
požární ochrana
fire protection
protiběžná radiální turbína
birotary turbine
protitlak
back pressure
protitlaková turbína
back pressure turbine
pružná spojka
elastic coupling
pružný rotor
flexible-rotor
přetlaková turbína
multistage impulse turbine
přetlakový stupeň
reaction stage
převáděcí potrubí
cross-pipe loop, connection piping
přihřívání páry
reheat
přímospojná turbína
directly coupled turbine
radiálně-axiální turbína
radial-axial flow turbine
radiální turbína
radial flow turbine
regulační klapka
geverning flap
regulační mezistěna
governing diaphragm
regulační stupeň
governing stage
regulační ventil
governing valve
regulátor
governor
regulovaný odběr páry
controlled extraction points
rovnotlaková turbína
impulse turbine
rovnotlakový stupeň
impulse stage
rozšížená dýza
divergent nozzle
rozváděcí lopatka
guide blade
sací injektor
suction-boosting injector
servomotor
servomotor
středotlaková část
intermediate-pressure part
svařovaný rotor
welded rotor
teplota přihřáté páry
reheated steam temperature
teplota vstupní páry
inlet steam temperature
tlak vstupní páry
inlet steam preddure
tlumící drát
damping wire
tuhý rotor
rigid rotor
turbína s převodem
reduction gear turbine
turbínová skříň
turbine casing
turbínový stupeň
turbine stage
ucpávka axiální
axial-flow labyrinth gland
ucpávka labyrintová
labyrinth seal
ucpávka radiální
radial-flow labyrinth gland
ucpávka uhlíková
carbon-ring seal
ucpávkové pouzdro
gland sleeve
ucpávkové těleso
gland casing
ucpávkový břit
labyrinth strip
urychlovač
accelerator
vakuová ochrana
vacuum protection
ventilová komora
valve chest
víceproudová turbína
multiflow turbine
vícetělesová turbína
multicylinder turbine
vnější skříň
outer casing
vnitřní skříň
inner casing
vratná lopatka
reversing blade
vratný segment
reversing segment
výkon
power output
vysokotlaková část
high-pressure part
výstelka
bearing lining
výstupní hrdlo
casing exhaust branch
výztužný drát
lashing wire
základová deska
foundation plate
závěrná lopatka
locking blade
zvedací zařízení
crane lifting device

Vybrané pojmy z tepelná energetiky - jaderná energetika

absorbovaná dávka záření
absorbed doses
aktivita rozpadových produktů
daughter activity
aktivní zóna reaktoru
core
aktivní zóna reaktoru
reactor core
atomové jádro
nucleus
barbotážní věž
bubble condenser
bazén zaplavení aktivní zóny
core flooding pool
betonové stínění
shielding concrete
bezpečnostní opatření
safety measure
bezpečnostní předpis
safety rule
bezpečnostní předpisy
safety specifications
bezpečnostní předpisy
safety standards
bezpečnostní tyč
safety rod
bezporuchový
failure-free
blánový var
film boiling
blokový transformátor
unit transformer
budova reaktoru
reactor building
budova záložních bezpečnostních zdrojů
switchgear and emergency supply building
cirkulační čerpadlo primárního okruhu
primary pump
cirkulační smyčka
circulation loop
čistota
purity
čištění
purification
článek výparníku
evaporater module
článkový parogenerátor
modular steam generator
dávkový příkon
dose rate
dávky záření tak nízké, jak je rozumné - princip ALARA
as low as reasonable - ALARA
distanční podpěrná deska
tube support plate
doba vzniku neutronu
neutron generation time
doběh čerpadla
pump run-down
efektivní srážkový poloměr (jádra)
neutron collision radius
eliptické dno nádoby
elliptical bottom
energie jaderné reakce
nuclear reaction energy
eutektická slitina olova a vizmutu
lead-bismuth eutectic
experimentální solný jaderný reaktor
MSRE molten salt reactor experimental
fyzika reaktoru
reactor physics
Geiger-Müllerův počítač částic
Geiger Mueller counter
havárie spojená se ztrátou chladiva
loss of coolant accident
havarijní kondenzátor
emergency condenser
havarijní odstavení reaktoru
emergency shut-down of the reactor
hodnota reaktivity
reactivity worth
horká komora pro práci s radioizotopy
hot chamber
chladivo
coolant
chladivo primárního okruhu
primary coolant
indikace netěsnosti
leak detection
ionizační komora
ionization chamber
ionizační komora vyplněná fluoridem boritým
boron chamber
izotop s dlouhým poločasem rozpadu
long-lived radioisotope
jaderná bezpečnost
nuclear safety
jaderná částice
nuclear particle
jaderná elektrárna
nuclear power plant
jaderná energie
nuclear power
jaderná fyzika
nuclear physics
jaderná zařízení
nuclear facilities
jaderný reaktor
nuclear reactor
jednotka účinného průřezu (rovněž stodola)
barn
klidová hmotnost neutronu
neutron rest mass
kolektor, sběrač
collector
kompenzátor objemu
pressurizer
kontejner pro použité palivo
spent fuel cask
kontejnment reaktoru
reactor containment
kritické množství
critical mass
makroskopický účinný průřez
macroscopic cross section
měrný tepelný tok
heat flux
měrný tok neutronů
neutron flux
měrný tok rychlých neutronů
fast neutron flux
měření a regulace (MaR)
instrumentation and control
mezivýměník tepla
intermediate heat exchanger
míra ozáření
rate exposure
množivá zóna reaktoru
blanket
množivý článek rychlého reaktoru
blanket fuel subassembly
množivý reaktor
breeder
mřížoví
lattice
nadbytkem neutronů
neutron-rich nucleus
nádoba reaktoru
reactor vessel
napáječka varného reaktoru
reactor feed pump
napuchání, zvětšování objemu
swelling
návrh aktivní zóny
core lattice design
nebezpečí šíření štěpitelných materiálů
proliferation risk
nehoda při náhlé nekontrolované štěpné reakci
critical accident
neutron před srážkou
virgin neutron
neutronová aktivační analýza
neutron activation analysis
neutronová reakce
neutron-induced reaction
neutronová řetězová reakce
neutron chain reaction
neutronové záření
neutron radiation
neutronový difraktometr
neutron diffraction unit
neutronový výtěžek připadající na jedno štěpení
neutron yield per fission
nosná konstrukce aktivní zóny
core support
nuklid s nedostatkem neutronů
neutron-deficient nuclide
obohacení uranu
uranium enrichment
odlučovač vlhkosti
steam separator
odolnost proti ozáření
radiation stability
odstředivé čerpadlo
centrifugal pump
odvádění zbytkového tepla z reaktoru
remove decay heat
ochrana do hloubky
defense in depth concept
ochrana před zářením
radiation protection
ochranná atmosféra inertního plynu
inert cover gas
okamžitý neutron
prompt-neutron, undelayed neutron
okrajová podmínka
boundary condition
o-kroužek
o-ring
otočná excentrická víka
rotating plugs
oxid uraničitý
uranium dioxide
ozařovat
irradiate
palivo
fuel
palivová sůl
fuel salt
palivová tyč
fuel rod
palivový proutek
fuel pin
palivový soubor, palivová kazeta
fuel assembly
parametry páry
steam conditions
parní buben
steam drum
parní potrubí
steam piping
parogenerátor
steam generator
parojem
steam dome
perioda reaktoru
reactor time constant
plodivý
fertile
plodivý plášť reaktoru
reactor blanket
počáteční podmínka
initial condition
pokrytí (povlak) palivových proutků
cladding
porušení bezpečnosti
safety violation
porušení teplosměnných trubek parogenerátoru
steam generator tubing failure
poškození palivového článku
fuel failure
použité palivo, ozářené palivo
spent fuel
primární okruh
primary circuit
prostor hlavních parních ventilů
main steam valve compartment
provoz jaderného reaktoru
reactor operation
provoz na výkonu
power operation
provozní podmínky
operating conditions
pryžové těsnění
rubber seal
předepjatý beton
prestressed concrete
přehřívák páry
steam superheater
přepážka, mezistěna
baffle
přepracování paliva
fuel reprocessing
přípustná dávka záření
radiation tolerance dose
příruba
flange
přívod páry, vstup páry
steam admission
radiační bezpečnost
radiation safety
radiační dozimetrie
radiation monitoring
radiační průzkum
radiological survey
radiační záchyt neutronu
neutron radiative capture
radioaktivní odpad
radioactive waste
radioaktivní ozáření
radioactive irradiation
radioaktivní záření
radioactive emission, radioactive radiation
reaktor na rychlých neutronech
fast reactor
reaktor s moderátorem
moderated reactor
reaktorová nádoba
reactor vessel
rozklad sloučenin účinkem radioaktivního záření
radiolysis
rozpad
decay
rozptyl
scatter
rozpustit
dissolve
roztavená sůl
molten salt
roztok štěpitelného materiálu
fissile solution
rychlý neutron
fast neutron
rychlý únik plynů
blast
řídící tyč
control rod
samočinný
self-actuate
sekundární okruh
secondary circuit
slitina
alloy
slupkový model jádra
nuclear shell model
směsné palivo
MOX - mixed oxides
smrtelné ozáření
lethal exposure
součinitel přestupu tepla
film coefficient
soustředěná hmota
lumped mass
spotřeba páry
steam consumption
stínění proti ionizujícímu záření
radiation shield
střední volná dráha neutronu
neutron mean free path
systém odvodu tepla
heat removal system
systém řízeného odvádění plynů
gas removal
systém řízení reaktoru
reactor control system
systém sprchování aktivní zóny
core spray system
systém zaplavení aktivní zóny
core flooding system
štěpení
fission
štěpení vyvolané neutrony
neutron-induced fission
štěpitelné isotopy
fissionable isotopes
štěpitelný
fissile
tavení aktivní zóny
meltdown accident
těkavý proces odpařování
volatilization
tepelný tok
heat flow
teplo uvolňované v reaktoru
reactor heat
termočlánek
thermocouple
těsnění
gasket
těsnění
seal
těsnící kroužek
gasket ring
tlaková nádoba reaktoru
reactor pressure vessel
tlakovodní reaktor
pressurized water reactor
tlumení
damping
trubka odvodu plynů
vent pipe
trubkovnice
tube sheet
trubkový svazek
tube bundle
ucpávka hřídele
shaft seal
účinný průřez (jádra atomu)
cross section
účinný průřez pro absorpci neutronů
neutron absorption cross-section
účinný průřez pro neutrony, neutronový účinný průřez
neutron cross-section
účinný průřez pro záchyt neutronů
neutron capture cross-section
únik, tečení, prosakování (např. netěsnostmi)
leakage
uran
uranium
uranové rudy
uranium ores
ustálený stav
steady state
uvolnění energie
release of energy
uzávěr s tuhnutím pracovní látky, zámrzný ventil
freeze valve
uzavírací parní ventil
steam stop valve
varný reaktor
boiling reactor
vařit
to boil
vektor rychlosti
velocity
velín, řídící místnost
main control room
ventilační komín vzduchotechniky
vent stack
vstupní hrdlo
inlet branch
vyhořelý palivový článek
spent fuel bundle
vyhořelý palivový element
spent fuel element
vyhořívání
burnup
vymřelá aktivita
extinct activity
výpadek dodávky elektrického proudu
black-out
vyrovnání neutronového toku
neutron flux flattening
vysoká aktivita
hot activity
výstupní hrdlo
outlet branch
výstupní tlak
outlet pressure
vztlakové síly
buoyancy forces
zadní část palivového cyklu
back-end of the fuel cycle
záchyt
capture
záchyt elektronový
electron capture
záchyt se štěpením
fission capture
záchyt, K-elektronu
K-capture
záchyt, parazitní
parasitic capture
záchyt, rezonanční
resonance capture
zálohování
redundancy
zamoření, kontaminace
contamination
záření
radiation
záření, brzdné
braking radiation
zařízení na neutronovou radiografii
neutron radiography facility
zásobní nádrž
storage tank
zásobní nádrž chladiva
coolant drain tank
zavážecí stroj
reloading machine
zavážení reaktoru palivem
reactor loading
zpožděný neutron
latent neutron
zpracování radioaktivních odpadů
radioactive waste processing
žlutý koláč (uranový koncentrát)
yellow cake