Seminář aplikované termomechaniky 0AT

Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty přenosu tepla, výpočty výměníků.

Seminář je nepovinně volitelným předmětem, který je primárně určen pro ty, kteří mají nebo měli zapsaný předmět Termomechanika (6TT). V rámci semináře získají studenti praktický pohled na problematiku termodynamiky a přenosu tepla, a mohou se lépe připravit ke zkoušce z Termomechaniky, kde po správném vypracování domácích úkolů obdrží bonusové body ke zkoušce. Seminář je rovněž určen pro studenty, kteří plánují vypracovávat bakalářskou práci v tomto oboru, nebo plánují studovat magisterské studium zejména na oboru Technika prostředí a Energetické inženýrství na Energetickém ústavu.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • Zápočet se uděluje po obdržní minimálně 5ti bodů z 10 za vypracování domácích úkolů

Podpory výuky

Studijní materiály

  • Skripta Termomechanika (Pavelek a kolektiv)
  • Technická termomechanika (Kalčík a Sýkora, SNTL, 1973)
  • Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran a Shapiro, Wiley)
  • Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel a Boles, McGraw-Hill)
  • Fundamentals of Thermodynamics (Borgnakke a Sonntag, Wiley)

Zajímavosti

Kontakt

doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: klimes@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 241

Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: mauder@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 252

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Ústav automobilního inženýrství, FSI VUT v Brně
e-mail: stetina@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 269