Seminář Aplikované Termomechaniky 0AT

Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty přenosu tepla, výpočty výměníků.

Předmět je primárně určen pro ty, kteří mají nebo měli zapsaný předmět Termomechanika, chtějí získat praktický pohled na problematiku, chtějí být dobře připravení ke zkoušce, plánují vypracovávat bakalářskou práci zejména v tomto oboru, nebo plánují studovat magisterské studium zejména oboru Technika prostředí a Energetické inženýrství na Energetickém ústavu.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • účast na cvičeních dle studijního řádu
  • po úspěšném udělení zápočtu si může student odnést až 10 bodů ke zkoušce z Termomechaniky 6TT

Podpory výuky

Studijní materiály

  • Skripta Termomechanika (Pavelek a kolektiv)
  • Technická termomechanika (Kalčík a Sýkora, SNTL, 1973)
  • Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran a Shapiro, Wiley)
  • Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel a Boles, McGraw-Hill)
  • Fundamentals of Thermodynamics (Borgnakke a Sonntag, Wiley)

Zajímavosti

Kontakt

doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: klimes@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 241

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Ústav automobilního inženýrství, FSI VUT v Brně
e-mail: stetina@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 269