Přístrojové vybavení


Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW

 • Měření účinnosti přímou a nepřímou metodou
 • Přesné nastavení teplot (do 200°C) a průtoku spalovacích vzduchů
 • Regulace teploty vratné vody
 • Široká palivová základna
 • Připojený zdroj kyslíku až 15 m3/hod
 • Propracovaný systém měření a regulace

Termovizní kamera FLIR SC660

 • Teplotní rozsah -40 až 1500 °C
 • Přesnost +/- 2°C
 • Teplotní rozlišení: < 0,045 °C (při 30 °C)
 • Zobrazovací frekvence 30Hz, 640x480 pixelů
 • On-line záznam a vyhodnocování dat
 • Velké množství funkcí pro měření a vyhodnocování

ANALYSETTE 22 MicroTec plus

 • Měření velikosti částic v rozmezí 0,08 – 2000 µm
 • Částice analyzovány po dispergaci v kapalném prostředí

Elektrostatický klasifikátor 3080L a kondenzační čítač částic 3775

 • Měření koncentrace částic ve velikostním rozsahu 10 nm až 1000 nm
 • Koncentrace částic měřeny v plynném prostředí
 • Primární plyn ředitelný v poměru 1:1 až 1:30
 • Možnost generování částic od velikosti 20 nm

Plynový chromatograf Master s FID detektory a FPD detektorem

 • Průtok 0 – 1000 ml/min (He, H2) 0 – 200 ml/min N2, možnost teplotního a tlakového programu
 • Termostat max. teplota 500°C, možnost „Fast GC“
 • Injektor upraven pro„Fast GC“, možnost PTV, split-splitless, náplňové kolony
 • Detektory: FID, FPD
 • Autosampler 0,1 - 500µl, možnost Peltierova chlazení (5- 70°C), možnost režimu SPME

Měřící stolice tepelných strojů

 • Maximální tlak páry 1,4 MPa abs.
 • Teplota páry – sytá pára při daném maximálním tlaku
 • Maximální výkon 700kW
 • Minimální teplota kondenzace 40°C
 • Maximální tlak v kondenzátoru 1,4 MPa abs.
 • Přípojka zemního plynu pro zkoušky kogeneračních jednotek

Zkušební kout pro měření kotlů a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva

 • Maximální tepelný výkon 50 kW
 • Měření účinnosti a emisí (CO, CO2, NOx, SOx, prach)
 • Měření úbytku paliva na váhovém mostě s přesností 20g
 • Měření povrchových teplot
 • Měření oteplení přilehlých předmětů
 • Analýza tepelných toků pomocí termovize

Termogravimetrický analyzátor (TGA) Jupiter 449 F3 - NETZSCH

 • Teplotní rozsah: 20°C (teplota okolí)... 1600°C
 • Rychlost ohřevu a chlazení (max.): 50 K/min do teploty 1200°C, 20 K/min nad teplotu 1200°C
 • Rozsah váhy: do 35g
 • Přesnost váhy pro TGA: 1 μg
 • Možný typ testovací atmosféry: inertní, oxidační, redukční, statická, dynamická
 • Přepínací ventil pro dva čisté plyny a jeden ochranný plyn
 • Možnost kontroly hmotnostního toku pro 3 plynové kanály
 • Vakuo-těsné provedení zařízení umožňuje dosáhnout tlaku 10-2 mbar

Kalorimetr IKA C200

 • Automatizované měření spalného tepla tuhých a kapalných paliv
 • Měřený vzorek 0,3 až 2,5 g
 • Snadná opakovatelnost měření
 • Možnost homogenizace dodaného vzorku (cca 10 g)

Elektrická pozorovací pec 0116E

 • Měřící teplota: 25°C až 1600°C
 • Rychlost ohřevu: 0 až 50°C/min
 • Možnost fotografického záznamu vzorku v průběhu měření
 • Možnost volby intervalu focení vzorku (řízeno dle teploty)
 • Vyhodnocovací software umožňuje přesnější vyhodnocení pořízených snímků

Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2

 • Příkon zařízení 150 kW
 • Výkon (v plynu) 100 kW
 • Možné palivo: biomasa, odpady
 • Možné druhy zplyňovacího média: vzduch, vodní pára, kyslík a jejich kombinace

Online analyzátor plynu

 • Přenosný analyzátor plynu pro online měření CO, CO2, O2, H2 a CH4
 • Kontinuální záznam výhřevnosti/spalného tepla v MJ/m3
 • Průtok plynu 0,7–1,2 l/min, možnost regulace jehlovým ventilem
 • Provozní teplota měřeného plynu 0–50 °C, vstupní tlak plynu 20–100 mbar

Čítač částic Palas Promo® 2000

 • Měření částic na základě rozptylu světla
 • Měřicí rozsah 0,2–105 µm
 • Velikostní distribuce částic
 • Koncentrace až do 1 000 000 /cm3
 • On-line monitoring s časovým rozlišením 1 s
 • Průtok analyzovaného plynu 5 l/min

Kaskádový impaktor Dekati HT-DLPI+

 • Čtrnáctistupňový kaskádový impaktor
 • Vyhříván až na 180 °C
 • Vyhodnocení gravimetrickou analýzou
 • Měřicí rozsah 0,014–10 µm
 • Vhodný pro následnou chemickou analýzu
 • Vyhřívaná ředicí soustava minimalizuje kondenzaci

Laboratorní pec LAC L 15/12

 • Pracovní teplota do 1200 °C
 • Příkon 3,5 kW
 • Objem 15 litrů
 • Až 30 pracovních programů po 15 krocích
 • Přívod ochranné atmosféry
 • Stanovení obsahu popela (ztráta žíháním), prchavé hořlaviny

Ultrazvuková lázeň Badelin Sonorex Super rk 106

 • kruhová vana z ušlechtilé oceli
 • kmitočet ultrazvuku 35 kHz
 • vnitřní rozměr lázně 240 x 130 mm
 • spínací hodiny pro 1 – 15 min a nepřetržitý provoz

Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr (metash UV- 9000)

 • měření v rozsahu 190 – 1100 nm (deuteriová, wolframová lampa)
 • nastavitelná šířka štěrbiny 05; 1; 2; 4 nm
 • měření při více vlnových délkách, skenování spektra při dané vlnové délce
 • stanovení anorganických iontů v roztocích

Univerzální rotorový rychlomlýnek (Pulverisette 14 classic line, fy Fritsch)

 • otáčky 6 – 20 tis. Ot/min
 • cyklonový separátor pro mletí malých množství vzorků s odsávacím systémem do skleněné láhve
 • síta o velikosti ok: 2,0 mm; 1,5mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,12 mm; 0,08 mm
 • maximální mlecí množství 5 L/hod
 • Oblast použití: měkké materiály (jako jsou rostliny, dřevo, kořeny, listy, jehličí, koření, textilie, chemikálie, potraviny, obilí, křída, uhlí, půda), středně tvrdé materiály (jako farmaceutika, hnojivo, pelety, krmivo)

Analytické váhy (OHAUS Pioneer PX Semi – Micro – 225 D)

 • váživost 82 g
 • dílek 0,000 01 g
 • opakovatelnost 0,000 02g
 • linearita vážení ±0,000 1g
 • komunikační rozhraní RS232, USB

Přístroj pro stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného uhelného prachu

 • slouží pro provádění zkoušek vznícení rozvířené prachu unášeného pulzem tlakového vzduchu skrz vyhřívanou keramickou pec

Přístroj pro stanovení teploty vznícení uhelného prachu

 • slouží pro stanovení minimální teploty povrchu, pokrytého hořlavým prachem, při které dochází ke vznícení prachu.

Halogenové sušící váhy KERN MLS

 • slouží pro termogravimetrické stanovení vlhkosti paliv

Laboratorní sušárna VENTICELL

 • jedná se o teplotní skříň, určenou k rovnoměrnému temperování materiálu a stanovení vlhkosti paliv

Měření bodu vzplanutí v otevřeném kelímku

 • stanovuje teplotu kapaliny, při které parciální tlak par kapaliny umožňuje vzplanutí iniciované cizím zdrojem nad volnou hladinou

Měření bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku

 • stanovuje teplotu kapaliny, při které parciální tlak par kapaliny umožňuje vzplanutí iniciované cizím zdrojem v uzavřeném prostoru

Hydraulický laboratorní lis BSL

 • je určen pro zkoušky lisovatelnosti, soudržnosti, tvarové stálosti a pevnosti tuhých paliv.

Přístroj pro měření vznícení kapalin

 • slouží pro měření bodu vznětlivosti kapalných látek, do teplot 600 °C

Přístroj pro měření teploty vznětlivosti pevných látek

 • prostředí elektricky otápěné keramické pícky s možností změn teplot je využito ke sledování vznícení pevných látek

Digitální rotační viskozimetr VISCO STAR plus

 • slouží k měření cynické viskozity kapalin, jejichž střihové napětí závisí na rychlosti laminárního obtékání rotujícího disku ponořeného do této kapaliny

Příložný ultrazvukový průtokoměr Portaflow 330

 • Rozsah průtoku 0,1 m/s až 20 m/s obousměrný.
 • Přesnost měření ±3% pro trubku 13 až 75 mm při průtoku > 0,2 m/s a ±0,5% až ±2% pro trubku > 75 mm při průtoku > 0,2 m/s.
 • Výstup 0/4 až 20 mA, RS 232, USB, pulsní.
 • Nabíjecí akumulátor s výdrží 20 hodin provozu na plné nabití.