Odbory Eneregetického ústavu

Energetický ústav na VUT v Brně má dlouholetou tradici nejen výuky sahající až k založení samotné univerzity (19. 9.1899), kdy byly vyučovány předměty například

  • 1901/2 Teoretická nauka o strojích (Prof. Zdeněk Elger - Teorie tepla pro dokonalé plyny a páry, použití jich pro motory a obrácené stroje. Výroba páry. Teorie tahu v komíně. Obecná teorie parních strojů jednoválcových a víceválcových. Stroje plynové. Kompresory vzdušní jednoválcové a compoundní. Kondenzátory povrchové a ostřikové), 
  • 1902/3 Stavba strojů II  (Prof. Ing. Jan Zvoníček s programem: Parní stroje, parní kotly, kompresory, dmychadla, stroje vývěvní, parní turbiny),

Energetický ústav má také tradici v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, jež dokládá zájem řady partnerů z oblasti průmyslu i univerzit


Video: Představení laboratoří Energetického ústavu