Odbor termomechaniky a techniky prostředí

Technika prostředí je obor navazujícího magisterského studia, který vychovává odborníky v oblasti konstrukce, projekce a provozu větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízení, zařízení na vytváření optimálního vnitřního prostředí a řešení úspory energií. Pobyt člověka v budovách má narůstající trend, dnes již činí v průměru podle studie SZÚ 90 % času, čímž se vliv vnitřního prostředí na lidské zdraví umocňuje. S kvalitou prostředí v interiérech je spojován výskyt alergií i některých jiných obtíží spojených s hyperreaktivitou a infekcí dýchacích cest. Absolventi nacházejí uplatnění v našich i v zahraničních firmách, jako např. Honyewell, Emerson Climate Technology, SINCLAIR Global Group, GEA, Korado, Janka Radotín, ZVVZ Milevsko, Dakon, Tenza a v celé řadě menších firem, zaměřených jak na techniku prostředí, tak i na energetiku, uplatňují se v institucích pro ochranu životního prostředí a také jako samostatní podnikatelé.

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na komplexní výzkum a vývoj vnitřního prostředí v průmyslových a bytových budovách a v kabinách automobilů a dopravních prostředků. Zejména jde o větrací systémy, spotřebu energie pro vytápění a klimatizaci, tepelnou pohodu, lidský komfort apod. V oblasti automobilní probíhá významná spolupráce s firmami Škoda Auto a Volkswagen, v oblasti tepelných čerpadel s firmami Honeywell či SINCLAIR Global Group a v oblasti kompresorů pro klimatizační techniky máme dlouholetou spolupráci s firmou Emerson Climate Technology. S technikou prostředí rovněž souvisí výzkum dýchacího traktu člověka a transport a depozice aerosolů ve spolupráci s firmou Honeywell Life Sciences. Dále je prováděn rozsáhlý výzkum atomizace kapalin a systémů sprejů a trysek. Výzkum na našem pracovišti se provádí pomocí komplexního experimentálního výzkumu v kombinaci s pokročilými metodami matematického modelování.

Prezentace odboru.pdf

Prezentace odboru nová.pdf