Laboratoř sprejů

Pracoviště má 15leté zkušenosti ve výzkumu rozprašovacích trysek. Pro tuto činnost provozuje v ČR unikátní laboratoř trysek s vybavením, které je srovnatelné s jinými špičkovými evropskými pracovišti. Typické využití je výzkum a diagnostika atomizačních trysek pro automobilový průmysl, spalovací komory turbomotorů, odsiřovací zařízení, chlazení v ocelářském průmyslu, spalování odpadních paliv, farmaceutický průmysl, vlhčení vzduchu atd.

Vybavení laboratoře umožňuje zkoušení trysek ve velkém rozsahu provozních tlaků, průtoků a provozních kapalin na studeném zkušebním zařízení s komplexním měřením jejich vlastností: průtočné charakteristiky, vnitřní proudění, časově/frekvenčně a prostorově rozlišené charakteristiky velikosti, rychlosti a koncentrace kapek ve spreji, hmotnostní toky kapaliny, geometrie spreje.

Čím se zabýváme

 • Výzkum, vývoj a zkoušení různých typů rozprašovacích trysek, injektorů a nebulizérů
 • Návrh tlakových a dvoumédiových trysek typu effervescent s pomocí vlastních metodik, návrh trysek pro vysoce viskozní kapaliny, odpadní paliva a suspenze s pevnými částicemi
 • Měření vlastností sprejů s využitím moderních laserových diagnostických metod jako vstupní data pro počítačové (CFD) modely
 • Vizualizace vnitřního proudění v tryskách a výzkum dvoufázového toku
 • Výpočet dvoufázového výtoku – kapalina-plyn s vlastním softwarem
 • Hodnocení stability sprejů pomocí publikovaných i vlastních metod

Přístrojové vybavení

Vybrané realizované projekty

 • EKOL spol. s r.o. (Návrh na řešení parního dochlazovače) (2014)
 • MVB OPAVA CZ s.r.o.: Vizualizace rozstřiku vody ve scrubberu (v rámci projektu TH01030820 Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí) (2015)
 • ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA) projekt 7. RP (2015)
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., (Palivové trysky pro malé turbínové motory) (2011)
 • ERC GmbH Germany (Dvoumédiová effervescent tryska, Kombinovaný třímédiový atomizer pro spalování odpadních paliv, tlakové vířivé trysky se zlepšenými atomizačními vlastnostmi pro průmyslové hořáky, Vliv aditiv a opotřebení trysky na vlastnosti spreje trysek Danfoss) (2003-2006)
 • První brněnská strojírna Třebíč, a.s., (Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent pro snížení emisí) (2002-2005)

Vybrané publikace a výsledky

Ostatní výstupy

 • Jícha M., Jedelský J., Sláma J., Vysoké učení technické v Brně: Dvoumédiová effervescent tryska. 298870, patent. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (2008)
 • Jedelský J., Jícha M., Sláma J., Vysoké učení technické v Brně: Třímédiová tryska. reg. n. CZ 296739 B6, patent. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (2006)
 • In-house software pro problémy dvoufázového proudění

SPOLUPRACUJEME S

 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Německo
 • VZLÚ v rámci projektu ESPOSA (MODERNÍ TURBÍNOVÉ MOTORY PRO MALÁ LETADLA), projekt 7. RP
 • Loughborough University, UK
 • Erlangen Universitaet, Německo

Kontakt

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: jedelsky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 266