Nabídka studentské praxe ve společnosti Yokogawa Europe

Yokogawa je významnou nadnárodní společnost zabývající se výrobou a implementací řídicích systémů a měření. Hlavní oblastí našeho zájmu jsou zejména dodávky pro petrochemický a chemický průmysl. Jednou z velmi významných oblastí naší činnosti je dodávka kompletních řešení se zaměření na zvýšení účinnosti spalovacího procesu, provozních vlastnosti a bezpečnosti provozu rafinérských pecí.

Úkolem studenta bude pod našim vedením provést úpravu a rozšíření simulačního programu pro přepočet tepelného návrhu rafinérských pecí pro interní potřeby naší společnosti.

Pro tuto práci je nezbytné, aby student:

  • ovládal práce s programe MS Excel, programování v C++, Java
  • znal principy spalovacího procesu a orientoval se v termodynamických pojmech,
  • znalost angličtiny.

Kontakt:

Radek Belžík
Advanced Solution Consultant
CombustionONE competence center
Yokogawa Europe

Bráfova 9a, 616 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 602 574 823

E-mail: radek.belzik@cz.yokogawa.com | URL: https://www.yokogawa.eu/


publikováno 16. 01. 2018