Energie z biomasy I (rok 2003)

Sborník přednášek z konference Energie z biomasy I
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Vydání: první
Rok vydání: 2003
Náklad: 35 ks
Počet stran: 136
ISBN 80-214-2543-1

Články lze stahovat jednotlivě v obsahu pod jejich názvy.

O b s a h

CEMERKOVÁ A.
Energetické využití a likvidace směsi čistírenských kalů, biomasy a hnědého uhlí spalováním v reaktoru s cirkulující fluidní vrstvouDERKA R.
Kombinované spalováníHRDLIČKA J., KOUTSKÝ B., HRDLIČKA F.
Problematika tvorby persistentních organických látek při spalování biomasy


 
JANÁSEK P.
Ohniště s řízeným spalováním pro experimentální stanovení energetických parametrů biomasyKUBÍČEK J.
Vlastnosti biopaliv ve vztahu k jejich spalování a zplyňováníLISÝ M.
CFD modelování odlučování tuhých částicMACHAČ P., KRYSTL V., SKOBLJA S., CHALUPA P.
Možnosti odstraňování H2S z plynu ze zplyňování biomasyMOLČAN P., IMRIŠ I.
Splyňovanie odpadov plazmovej peciPOLÁK M.
Optimalizace spalování biomasy v zařízeních s tepelným výkonem do 50 kW


POLÁŠEK P., JEDLIČKA M.
Spalování fytoenergetických rostlin v kotli Viadrus Hercules EcoSKOBLIA S., RISNER H. , HUSTAD J. , KOUTSKÝ B., MALECHA J.
Sesuvný zplyňovací reaktor a možnosti jeho použití pro lokální výrobu energie - Vysokoteplotní čištění plynuSKOBLIA S., KOUTSKÝ B., MALECHA J., VOSECKÝ M.
Výroba energie z biomasy a odpadu. Perspektivy zplyňováni a produkce čistého plynuSTAF M., SKOBLJA S., BURYAN P.
Pyrolýza odpadní biomasyVANĚK S., KRPEC K.
Tepelná bilance experimentálních kamenVARGOVČÍK V.
Energetické využitie biomasyVOSECKÝ M., ERSSON A. , KUŠAR H.
Snižování emisí oxidů dusíku při katalytickém spalování generátorového plynu metodou selektivní katalytické oxidaceVOSECKÝ M., SKOBLIA S., MALECHA J., PUNČOCHÁŘ M. , KOUTSKÝ B.
Experimentální atmosférický fluidní zplyňovací generátor - Popis technologie a možné směry výzkumuŽÍDEK M.
Alternativní využití Bioplynu

 

Další ročníky
EnBio 2003
EnBio 2004
EnBio 2005
EnBio 2006
EnBio 2007
EnBio 2008
EnBio 2009
EnBio 2010
EnBio 2011
EnBio 2012
EnBio 2013
EnBio 2014
EnBio 2015
EnBio 2016
EnBio 2017
EnBio 2018
EnBio 2019
EnBio 2021
EnBio 2021
EnBio 2022
EnBio 2023